Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Hồi 16 giờ ngày 24/11/2021, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn tiếp nhận thông tin về báo cáo kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính tại 2 xã Định cư và xã Vũ Bình triển khai xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp ho, sốt trên địa bàn 2 xã với tổng số test lấy cho 253 trường hợp trong đó có 21 test nhanh có kết quả dương tính gồm các xã sau:

 

thongtinmoi

 

- Xã Vũ Bình: 01 trường hợp

 

- Xã Định Cư: 17 trường hợp

 

- Xã Văn Sơn ( Xóm Rộc Khửm): 1 Trường hợp

 

- Thị trấn Vụ Bản( Phố Nghĩa Dân): 1 trường hợp

 

- Thượng Cốc ( Xóm Anh): 01 trường hợp

 

Xã Vũ Bình (01 trường hợp)

 1. Quách Văn Hùng; Sinh năm 1964

 

- Địa chỉ: Xóm Cài, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp:Công an viên

 

Xã Định Cư (17 trường hợp)

 

* Xóm Bai Vớn ( Gia đình gồm 2 người)

 

 1. Bùi Thị Nga; Sinh năm 1978

 

- Địa chỉ: Xóm Bai Vớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Giáo viên trường Mần Non, chi Đôm Thượng, Định Cư, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 

 1. Quách Thị Hói. Sinh năm 1990 (Mẹ chồng)

 

- Địa chỉ: Xóm Bai Vớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Lao động tự do

 

- Đã tiêm 02 mũi vắc xin Pfizer Covid-19.

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, sôt nhẹ, đau mỏi người

 

* Xóm Bán Ngoài (11 người)

 

* Gia đình nhà Quách Thị Đào

 

 1. Quách Thị Đào; Sinh năm 1973

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Giáo viên trường Mần Non, chi Đôm Thượng, Định Cư, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 

 1. Bùi Văn Trường; Sinh năm 1977 (Chồng Quách Thị Đào)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Lao động tự do.

 

 1. Bùi Trung Chính; Sinh năm 2007 (Con vợ chồng Quách Thị Đào)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học sinh lớp 9B Trường TH&THCS xã Định Cư

 

* Gia đình Bùi Thị Quẹn

 

 1. Bùi Thị Quẹn; Sinh năm 1956

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Cán bộ hưu trí

 

- Đã tiêm 02 mũi vắc xin Covid-19.

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Thị Diệp; Sinh năm 1991 ( con gái bà Bùi Thị Quẹn)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp:

 

- Đã tiêm 02 mũi vắc xin Covid-19.

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Văn Đạt; Sinh năm 1987( Chồng Bùi Thị Diệp)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Lao động tự do

 

- Đã tiêm 02 mũi vắc xin Covid-19.

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Thị Thanh Huyền; Sinh năm 2011 (Con Bùi Thị Diệp và Bùi Văn Đạt)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học Sinh lớp 5A2

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Thiên Trí; Sinh năm 2013( Con Bùi Thị Diệp và Bùi Văn Đạt)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học Sinh lớp 3A3

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Thị Lăn ( Bà Nội Gia đình nhà Quẹn)

 

- Sinh năm: 1928

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Lao động tự do

 

   13 . Bùi Thị Chiểm ; Sinh năm 1950 ( Tiếp xúc với Bà Quẹn hàng xóm)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Lao động tự do

 

- Đã tiêm 02 mũi vắc xin Covid-19.

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

 1. Bùi Hoàng Phúc; Sinh năm 2007 (Tiếp xúc với Bùi Trung chính tại lớp học)

 

- Địa chỉ: Xóm Bán Ngoài, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học sinh lớp 9B Trường TH&THCS xã Định Cư

 

- Tình trạng sức khỏe hiện tại: Đau rát họng, đau mỏi người

 

* Xóm Đôm Thượng ( Gồm 4 người)

 

 1. Bùi Lê Đình Trọng; Sinh năm 2019

 

- Địa chỉ: Xóm Đôm thượng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học sinh lớp 2 tuổi ( lớp Mần Non cô Đào)

 

 1. Bùi Đình Trọng; Sinh năm 2019

 

- Địa chỉ: Xóm Đôm thượng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Học sinh lớp 2 tuổi ( lớp Mần Non cô Đào)

 

     17. Bùi Thị Hương

 

- Năm sinh:1981

 

- Địa chỉ thường trú: Đôm Thượng, Định Cư

 

- Địa chỉ nơi làm việc: Giáo viên trường mầm non chi Đôm Thượng, Định Cư

 

- Tiêm 2 mũi vacxin COVID-19: Pfizer

 

 1. Bùi Văn Dớt:

 

- Năm sinh:1956

 

- Địa chỉ thường trú: Đôm Thượng, Định Cư

 

- Nghề Nghiệp: Thầy Mo

 

Xã Văn Sơn (Gồm 01 trương hợp)

 1. Bùi Thị Tiền.

 

- Sinh năm: 1990

 

- Địa chỉ: Xóm Rộc Khửm, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

- Nghề Nghiệp: Giáo viên trường Mần Non, chi Đôm Thượng, Định Cư

 

* Xã Thượng Cốc (1 người)

 

 1. Bùi Đỗ Khải

 

- Sinh năm: 1990

 

- Địa chỉ: Xóm Anh, Thượng Cốc

 

- Nghề Nghiệp: Bí thư đoàn xóm Anh Thượng Cốc tiếp xúc với thầy mo

 

* Phố Nghĩa Dân TT Vụ Bản ( 01 người)

 

 1. Bùi Thị Hỉm; Sinh năm 1968

 

- Địa chỉ thường trú: Phố Nghĩa Dân, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn , tỉnh Hòa Bình

 

- Địa chỉ nơi làm việc: Trường mầm non xã định Cư chi xóm Đôm Thượng

 

- Tiêm 2 mũi phòng vacxin COVID-19: Frizer

 

Kết quả truy vết người tiếp xúc gần (tính đến 5h00p ngày 22/11/2021):

 

- Tổng số truy vết F1: 490 trường hợp

 

Các hoạt động đã triển khai

 

- Tổ chức cách ly tạm thời 5 ca dương tính tại Trạm Y tế xã

 

- Phong tỏa tạm thời xóm Đôm Hạ Định Cư

 

- Tạm cho học sinh nghỉ học tại 2 trường (Trường Mần Non Chi Đôm Hạ và Trường TH&THCS Định Cư) để tiếp tục sàng lọc và truy vết.

 

- Thông báo cho các F1, F2 tạm thời cách ly nghiêm ngặt tại nhà chờ kết quả xét nghiệm.

 

- Truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

 

- Báo cáo nhanh Sở Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, ban chỉ đạo, ban giám đốc về các trường hợp dương tính.

 Các hoạt động triển khai trong thời gian tới

 

- Tiếp tục mở rộng điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính (F1), lấy mẫu xét nghiệm thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

 

- Khẩn trương kích hoạt các khu cách ly tập trung đảm bảo đáp ứng công suất 500 trường hợp cách ly.

 

- Tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính (F2), chờ kết quả xét nghiệm của F1 để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

 

- Thông báo cho người dân các địa điểm mà ca dương tính đã đến để tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn./.

 

 

 

 

 

 

Bùi Mai (TH)     

 

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

9608238
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4738
6314
58962
125312
112335
130116
9608238

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 21:07

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction