Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn được thành lập theo Quyết định số 186 TC/QĐ/TCCB ngày 21 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (trực thuộc Chi cục Kho bạc Nhà nước Hà Sơn Bình).

 abc

 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo và công chức KBNN Lạc Sơn tại Trụ sở mới

 

 

Ngày 31/8/1991, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 326/QĐ-TCCB thành lập Chi cục Kho bạc Nhà nước Hòa Bình (nay là Kho bạc Nhà nước Hòa Bình) trên cơ sở tách số cán bộ, tài liệu và cơ sở vật chất, tài chính của Chi cục Kho bạc Nhà nước Hà Sơn Bình trước đây. Sự kiện tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính năm 1990 là một mốc son trong công cuộc đổi mới nền tài chính – ngân sách quốc gia. 30 năm qua, cùng với hệ thống Kho bạc trong toàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn ngành đạt được những kết quả tích cực trong việc huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn: Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ:

 

Trong bối cảnh lúc mới thành lập, cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn, cán bộ lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn phải vất vả tìm nơi làm việc, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ công chức để kịp thời triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Công việc chồng chất công việc, trong khi đó Lạc Sơn lại là địa bàn rộng, có nhiều đơn vị hành chính với 29 xã, thị trấn (Nay do sáp nhập giảm xuống còn 24 xã, thị trấn); khối lượng công việc chứng từ nhiều nhất so với các huyện khác trong tỉnh; cán bộ biên chế thì có hạn, song nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao không thể chần chừ. Với sự đồng lòng, đồng sức của tập thể đơn vị, sự chỉ đạo và động viên kịp thời của KBNN Hòa Bình và chính quyền địa phương, cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng của các đồng chí lãnh đạo Kho bạc nhà nước lúc bấy giờ, đứng đầu là đồng chí Bùi Văn Rỵ - nguyên Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn từ năm 1990 - 1996; hoạt động của Kho bạc nhà nước Lạc Sơn đã dần đi vào nề nếp, ổn định và phục vụ khách hàng hiệu quả ngay từ ban đầu.

 

IMG 3028

 

Ảnh: trụ sở Kho bạc nhà nước Lạc Sơn giai đoạn 1994-2020

 

Từ khi thành lập đến nay, Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm, thử thách với 3 lần thay đổi trụ sở làm việc; nhiều lần đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trụ sở đầu tiên của Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn được xây dựng gần Hiệu sách, cổng phía Đông chợ Vụ Bản (Thuộc phố Độc Lập - Thị trấn Vụ Bản) hoạt động từ năm 1990 đến năm 1993. Điều kiện làm việc cũng như cơ sở vật chất lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đến năm 1994, Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn được đầu tư xây mới và chuyển địa điểm về cổng phía Tây chợ Vụ Bản, với diện tích rộng 360m2 trên khuôn viên đất rộng 1.100 m2. Đơn vị được trang bị thêm một số phương tiện làm việc như: Ô tô phục vụ cho việc vận chuyển tiền; máy nổ; hệ thống mạng vi tính; máy đếm tiền, máy soi tiền và các trang thiết bị khác phục vụ cho công việc chuyên môn, trụ sở này hoạt động đến hết năm 2020. Do yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao của ngành nên Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn tiếp tục được đầu tư xây dựng mới trụ sở đặt tại Xóm Cọi, xã Yên Phú và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2021, với diện tích đất khuôn viên rộng 2.436 m2, nhà làm việc 3 tầng 685 m2 sàn. Có 01 nhà phụ trợ 02 tầng, diện tích 272m2 trong đó có 01 gara ô tô. Trang thiết bị làm việc gồm có 01 xe ô tô; máy nổ, hệ thống mạng, điều hòa và các trang thiết bị làm việc khác.

 

Từ chức năng, nhiệm vụ ban đầu là quản lý quỹ; hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; huy động công trái, trái phiếu Chính phủ và quản lý các nguồn vốn của các Chương trình, Dự án trong đó có Chương trình 327 (theo Quyết định số 327/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước) và Nghị Quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cho vay vốn giải quyết việc làm. Đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn không ngừng được hoàn thiện. Theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn thực hiện các chức năng quản lý về quỹ ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước cho đầu tư phát triển. Các chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn cũng đã từng bước được hiện đại hóa, gắn với việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn đã giữ vững và phát huy được vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng hoạt động tài chính ở địa phương.

 

Trải qua ba thập kỷ hoạt động, cho dù có biết bao những biến thiên, thăng trầm, song Kho bạc nhà nước Lạc Sơn vẫn tiếp tục duy trì, đứng vững và không ngừng phát triển. Những gì mà Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn đã đạt được là kết quả tất yếu, khách quan, xuất phát từ yêu cầu đổi mới không ngừng của hệ thống Kho bạc nhà nước; trong đó việc tập trung, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước nói chung và quỹ ngân sách nhà nước nói riêng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đắc lực vào thành tích chung của ngành Tài chính trong suốt chặng đường 30 năm qua.

 

Với bề dày thành tích và sự cống hiến to lớn qua 30 năm hoạt động, Kho bạc nhà nước Lạc Sơn đã được Nhà nước, Chính phủ ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Những danh hiệu cao quý này chính là quá trình kết tinh biết bao mồ hôi, công sức của cán bộ, công chức Kho bạc nhà nước trong chặng đường đã qua. Trong quá trình phấn đấu đầu nỗ lực đó, năm 2007 Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn đã vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba.

 

LAC SON

 

Ảnh: Huân chương Lao động Hạng Ba của KBNN Lạc Sơn

 

Những thành tựu mà Kho bạc nhà nước Lạc Sơn đạt được chính là niềm tự hào của toàn thể đội ngũ công chức trong ngành Kho bạc, xứng đáng là những nét son tươi mới trên bảng vàng thành tích của hệ thống Kho bạc nhà nước Hòa Bình. Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công, song vẫn còn có những khó khăn, thử thách đòi hỏi Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn cần đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng đất nước.

 

Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn: Hướng tới tương lai số

 

Nhiệm vụ của mỗi thời kỳ có khác nhau và cũng đòi hỏi phải có tư duy đổi mới sáng tạo kịp thời để luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước yêu cầu đổi mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi sự liên thông kết nối và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2030 đối với Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn là: Cải cách, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện gắn với hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo đúng định hướng của ngành Kho bạc đó là: xây dựng và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, chú trọng hiện đại hóa phát triển Kho bạc Nhà nước trên các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: Công tác Quản lý quỹ ngân sách nhà nước; huy động vốn; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước và báo cáo tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức bộ máy và phát triển nhân lực…

 

Triển khai phân hệ quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về thu ngân sách Nhà nước, cung cấp thông tin cho người nộp, các cơ quan quản lý và kết nối dữ liệu điện tử trực tuyến thời gian thực với hệ thống ngân hàng, hệ thống cơ quan thuế, cơ quan phạt vi phạm hành chính, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết nối với phân hệ sổ cái kế toán nhà nước nhằm hạch toán kịp thời nhanh chóng nội dung kế toán thu ngân sách Nhà nước. Đối với chi ngân sách Nhà nước, cho phép kết nối liên thông với phần quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, thực hiện cam kết chi ngấn sách Nhà nước, từ đó kiểm soát chi điện tử và kế toán chi ngân sách Nhà nước. Kết nối tích hợp với cổng dịch vụ kế toán nhà nước các dữ liệu điện tử theo kế toán đồ chung giữa đơn vị và Kho bạc Nhà nước hoặc thực hiện kế toán trực tuyến trên cổng dịch vụ kế toán nhà nước do Kho bạc Nhà nước cung cấp… Cùng với đó là kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin gồm: Kiến trúc nghiệp vụ: Kiến trúc dữ liệu: Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc hạ tầng kỹ thuật: Kiến trúc an toàn thông tin…

 

IMG 1313

 

Phát triển cán bộ, công chức trẻ có ý nghĩa quan trọng phát triển kho bạc số trong tương lai

 

Trước xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn giai đoạn 2021 - 2030 có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn hiện đại hóa các chức năng của kho bạc với đổi mới mô hình tổ chức Kho bạc Nhà nước, đồng thời, lấy công nghệ thông tin là khâu đột phá, trong đó chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt của quá trình thực hiện.

 

Với bề dày thành tích và sự cống hiến to lớn qua 30 năm hoạt động, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc nhà nước Lạc Sơn tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giữ vững thành quả của các thế hệ đi trước; đoàn kết một lòng không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vì sự nghiệp phát triển đi lên của hệ thống Kho bạc nhà nước, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho.

 

Bùi Công Nhắn (Trung tâm VHTT&TT huyện Lạc Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

9608359
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4859
6314
59083
125312
112456
130116
9608359

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 21:29

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction