Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 20/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát và tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã CT229 thuộc Chương trình quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Kim Bôi. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo cac Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh.

 

BanDTHDNDtinh GS 20 9

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

Làm việc với đoàn, về phía huyện Lạc Sơn có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Lịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

Sau sáp nhập, huyện Lạc Sơn có 23 xã và 01 thị trấn, có 252 xóm, phố. Trong đó, có 13 xã đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, 16 xóm đặc biệt khu vực II, 06 xóm đặc biệt khó khăn khu vực I. Sau 5 năm thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lạc Sơn có 194 công trình được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, dân sinh tại các xóm đặc biệt khó khăn, với nguồn vốn NSTW là 110.156.000.000đ. Tổng số tiền hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn là 18.090.000.000đ. Bên cạnh đó, các chính sách có liên quan đến xã đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có uy tín; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg… được thực hiện hiệu quả. Qua thực hiện Chương trình, bộ mặt nông thôn huyện Lạc Sơn có chuyển biến tích cực, tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao hỗ trợ, các mô hình sản xuất như trồng rừng, chăn nuôi… giúp nông dân nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và đồng bộ hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, phát triển sản xuất, người dân tiếp cận dịch vụ xã hội tốt hơn, không những đảm bảo giảm nghèo mà còn đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị lãnh đạo huyện, các ngành liên quan giải trình, làm rõ những hạn chế về nguồn vốn giao, việc phân cấp đầu tư, việc hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức thực hiện chương trình của một số xã, những băn khoăn bất cập về thực hiện chính sách sau sáp nhập đơn vị hành chính. 

 

Phát biểu kết luận giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các ý kiến thảo luận, giải trình làm rõ của UBND huyện và các ngành chức năng. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những công trình, dự án, chính sách mà cấp uỷ, chính quyền huyện đã chỉ đạo đạt được trong thời gian qua; đưa chính sách dân tộc đi vào đời sống nhân dân; các chương trình mục tiêu quốc gia đã được quản lý hiệu quả; đồng thời đề nghị huyện tăng cường phối hợp với ngành chức năng của tỉnh để thống nhất nhận thức, hoạch định chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách liên quan cho phù hợp với địa phương trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện chính sách phù hợp điều kiện địa phương, quan tâm đến công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã đưa vào sử dụng. Đồng thời phối hợp các sở, ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình../.

 

 

 

 

 

 

Bùi Mai                 

 

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

9608676
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5176
6314
59400
125312
112773
130116
9608676

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 22:30

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction