Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Chiều ngày 28/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021; triển khai kế hoạch công tác năm 2022 với sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Về phía UBND các xã có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; Các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã.

 

z3221060552920 b608f4a6e416b2c6dac441907a828782

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2021 từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022. Theo báo cáo, hiện nay toàn huyện có 9/23 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, có 23/23 xã đạt tiêu chí về quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng cũng được quan tâm, số km cứng hóa đường giao thông nông thôn ngày càng tăng có 10/23 xã đạt tiêu chí; cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện có 11/23 xã đạt tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/người/năm, hiện có 11/23 xã đạt tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm còn 13,32%, đến nay có 10/23 xã đạt tiêu chí; hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được quan tâm, cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư khang trang, có 23/23 xã đạt tiêu chí... Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, năm 2022 huyện Lạc Sơn phấn đấu có thêm 1 xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo và UBND các xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình và bộ máy giúp việc các cấp.

Đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt từ 15 tiêu chí/xã; tiếp tục phấn đấu xây dựng 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 03 vườn mẫu được công nhận, có 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, tiếp tục hoàn chỉnh các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, 100% số xã trong huyện phát động thực hiện phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” và thực hiện tốt “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2022; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, đặc biệt là xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện) thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với UBND huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu năm 2022 huyện Lạc Sơn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra về công tác xây dựng Nông thôn mới./.

 

Minh Ngà (Văn phòng HĐND&UBND)

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

9608464
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4964
6314
59188
125312
112561
130116
9608464

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 21:50

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction