Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), hằng năm ngày 19/8 được chọn là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngày hội ra đời gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của phong trào yêu nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

 

15nam1

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Qua 15 năm triển khai Quyết định của Thủ tường Chính phủ, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tựu to lớn. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảngviên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và tích cưc, chủ động tham gia; cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn Ngày hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động và các phong trào cách mạng khác trên toàn quốc và trên dịa bàn huyện như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xoá đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”... từ đó tạo chuyển biến tích cực đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đã có sức lan tỏa manh mẽ, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, thực sự tạo được sự thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ gia đình, thôn xóm, đến các xã, phường, cơ quan, đoàn thể, trường học... đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự.

Trên địa bàn huyện Lạc Sơn, đến nay đã có có trên 10 mô hình tổ chức quần chúng tự quản được hình thành theo cơ chế: “Dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi” có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, lực lượng CAND tham mưu, hướng dẫn thực hiện như: mô hình “Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT”; “Cụm an ninh liên kết bảo vệ ANTT”; “Tổ tự quản về ANTT”; “Tổ liên gia tự quản”; “Tổ an ninh", "Tổ tuần tra", "Tổ hòa giải”; “Cụm an ninh giáp ranh"; “Tiếng Kẻng bình yên” “Ba giữ, ba quản”; “Hòm thư tố giác tội phạm”… Lực lượng Công an cơ sở, lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT, hằng năm cung cấp cho cơ quan chức năng hàng ngàn tin liên quan đến ANTT có giá trị giúp lực lượng Công an trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Hình ảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại một số xã trên địa bàn huyện:

 

15nam2 

 

15nam3.jpg

 

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống CAND Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; bám điah bàn, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, kiện toàn đội ngũ, sắp xếp bộ máy, tăng cương lực lượng cho cơ sở, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về ANTT để thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vấn đề chủ quyền biên giới, lãnh thổ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới; những vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến an sinh xã hội… đặt công tác đảm bảo ANTT đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, với mục tiêu, nhiệm vụ là tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo ANTQ, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; phấn đấu thực hiện tốt tiêu chuẩn khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT: Không để xảy ra mất ANTT, khiếu kiện đông người, vượt cấp; Không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; hình thành tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội; các ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân; không để xảy ra đánh nhau đông người; không để công dân của khu dân cư phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy sau cai, không để phát sinh người nghiện mới; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bện Covid-19.

- Làm tốt công tác quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn; không chứa chấp, tồ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; không sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục duy trì hoạt động, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp phát động phong trào; tập trung xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả của các mô hình tự quản về ANTT; tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình.

Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện hãy phát huy tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa vì hạnh phúc của chính cá nhân và gia đình mình cũng như toàn xã hội./.

 

Bùi Thanh Sơn (Công an huyện)

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

9608306
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4806
6314
59030
125312
112403
130116
9608306

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 21:20

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction