Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để không ngừng phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao (TDTT) trong cả nước nói chung và huyện Lạc Sơn nói riêng. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nên ngay sau khi nghị quyết ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết. Sau  10 tổ chức thực hiện, đến nay công tác TDTT ở huyện Lạc Sơn đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

 

anhbongtruyen

Môn bóng chuyền cứng, bóng chuyền hơi thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện

 

Trước hết nhân dân đã ngày càng nâng cao nhận thức về công tác TDTT, tác dụng của việc luyện tập thể thao đối với sức khỏe và cuộc sống... thông qua các hoạt động tuyên truyền thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, Hội quần chúng từ huyện đến cơ sở; do đó, hàng ngày nhân dân tự giác tập luyện thể thao, tỷ lệ tập luyện thường xuyên ngày càng cao và đến nay đạt 34,3% dân số toàn huyện, số hộ gia đình tập luyện thể thao đạt 24,6% tổng số hộ gia đình. Các bộ môn thể thao gồm bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, tenis, bơi lội, chạy, đi bộ và nhiều môn thể thao dân tộc được nhân dân tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe với đủ các lứa tuổi, thành phần và giới tính tham gia.

Nếu từ năm 2011 trở về trước các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện còn ít, các môn thể thao chưa phát triển mạnh, người tập luyện thể thao thường xuyên chưa nhiều, thì đến nay, sau 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 100% xã, thị trấn và các khu dân cư đều có thiết chế văn hóa thể thao (như bố trí đất dành cho TDTT, sân chơi, bãi tập, nhà tập luyện, thi đấu...); phong trào tập luyện TDTT rộng khắp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, khu dân cư và đồng đều trong các tầng lớp nhân dân; tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe trở thành nhu cầu hàng ngày, thường xuyên, quan trọng trong đời sống của nhân dân.

Trong những năm trở lại đây, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho TDTT ngày càng được đẩy mạnh. Hiện nay toàn huyện có 1 sân vận động có khán đài và đường chạy, đáp ứng tốt công tác luyện tập, tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp huyện; có 10 sân vận động ở các địa phương có đường chạy và mặt sân tốt đáp ứng được tập luyện và thi đấu; có 11 sân bóng đá 11 người; 215 sân bóng đá mi ni; 226 sân bóng chuyền; 29 sân bóng rổ; 116 sân cầu lông, trong đó có 10 sân trong nhà; có 2 sân quần vợt và 4 bể bơi đủ tiêu chuẩn tập luyện, huấn luyến và thi đấu.

 

bongdachuan

Bóng đá, môn thể thao được đông đảo thanh thiếu niên và học sinh tham gia tập luyện, thi đấu

 

Việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đồng thời cũng thúc đẩy TDTT trong các cơ sở giáo dục phát triển mạnh mẽ. Hiện nay toàn huyện có 100% cơ ở giáo dục có sân chơi, bãi tập, cơ sở vật chất đáp ứng tốt việc học và tập luyện thể thao cho học sinh. Các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và các môn thể thao dân tộc không ngừng phát triển. 100% cơ sở giáo dục phổ thông hàng ngày tổ chức tập thể dục giữa giờ giúp nâng cao sức khỏe cho học sinh.

 

daygayĐẩy gậy môn thể thao phát triển mạnh trong các trường phổ thông

 

Xác định cán bộ có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phát triển TDTT, trong những năm qua việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác TDTT được quan tâm. Hiện nay cơ quan chuyên môn về TDTT của huyện được bố trí cán bộ qua đào tạo về TDTT; các xã, thị trấn được bố trí cán bộ chuyên trách về văn hóa thể thao. Hàng năm huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác TDTT trên địa bàn; mở các lớp tuyển chọn nhằm phát hiện, bồi dưỡng vận động viên năng khiếu trẻ các môn thể thao. Hiện nay huyện có 2 câu lạc bộ năng khiếu bóng chuyền, 70 câu lạc bộ đối với các môn thể thao khác như cầu lông, bóng đá, quần vợt...

boiloichuan

 Một lớp tập bơi cho học sinh

 

Nếu năm 2011 trở về trước, các hoạt động TDTT đều có tính chất tự nguyện, tự giác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, thì đến nay sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã hình thành 5 vùng thể thao ứng với 5 vùng của huyện, gồm vùng Cộng Hòa, vùng Quyết Thắng, vùng Cao, vùng Huyện và vùng Đại Đồng. Hàng năm các Vùng tổ chức nhiều giải thi đấu để phát triển phong trào và tuyển chọn đội tuyển tham gia thi đấu cấp huyện, làm cơ sở để huyện chọn đội tuyển thi đấu cấp tỉnh. Đội tuyển TDTT huyện Lạc Sơn hàng năm tham gia các giải đấu cấp tỉnh đều đạt giải cao (như nhất, nhì, ba). Lạc Sơn được đánh giá là địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, đồng đều và luôn duy trì thành tích tốp đầu của tỉnh. Những kết quả đó là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020”./.

 

 

 

Bùi Văn Huy (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

 

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13587963
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2573
3612
19295
4176411
9408
92917
13587963

Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 15:37

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction