Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 16/9, Đoàn Giám sát của Ban văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện khảo sát nắm tình hình hoạt động của Trạm Y tế và thiết chế văn hóa cơ sở sau sáp nhập địa giới hành chính tại xã Vũ Bình. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Gia - Phó trưởng Ban VH-XH của Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Đoàn. Về phía huyện có Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các cán bộ, công chức chuyên môn liên quan.

KSVuBinh

Đoàn khảo sát tình hình thực tế tại Trạm y tế xã Vũ Bình

 

Theo báo cáo của UBND xã Vũ Bình tại buổi làm việc, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, hiện nay xã có 3 Trạm Y tế là: Trạm Y tế Bình Cảng, Trạm Y tế Bình Chân và Trạm Y tế Vũ Lâm. Tổng số cán bộ, y bác sĩ gồm 19 người. Trong đó: Về cơ cấu tổ chức gồm có: 01 Chi bộ, có 11 đảng viên, 01 Trạm Trưởng và 01 phó Trạm Trưởng.Về cơ cấu chuyên môn: Trạm Y tế có: 01 Bác sĩ, 11 Y sỹ, 01 Nữ hộ sinh, 02 Điều dưỡng, 01 Y tá sơ học, 03 Chuyên trách dân số. Trạm hoạt động tại 03 điểm Trạm cũ. Thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện, các ban, ngành có liên quan, đặc biệt có sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn; sự phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã, đội ngũ Y tế thôn bản, công tác viên dân số các ban nghành đoàn thể phố, xóm phối hợp tuyên tryuền lồng gép, tạo mọi điều kiện cho Trạm Y tế làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Vì vậy 6 tháng đầu năm 2020 không có dịch bệnh lớn say ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc như: Địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, khó quản lý vì 03 điểm Trạm y tế tại 03 địa điểm khác nhau, trong khi đó chỉ có 02 cán bộ quản lý, chưa có cán bộ chuyên ngành dược nên ảnh hưởng đến công tác quyết toán thuốc bảo hiểm y tế.

KSVuBinh1

Lãnh đạo UBND xã Vũ Bình báo cáo tình hình hoạt động của Trạm Y tế và thiết chế văn hóa cơ sở sau sáp nhập địa giới hành chính

Về thiết chế văn hóa, hiện nay xã Vũ Bình gồm có 20/20 nhà văn hóa xóm phố. Các Nhà văn hóa đều trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động của Nhà văn hóa như: Bộ thiết bị âm thanh; trang trí, khánh tiết, bàn ghế; tranh, ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi; bản tin, nội quy hoạt động…Một số Nhà văn hóa có khuôn viên rộng nên đã chủ động huy động xã hội hóa đầu tư một số thiết bị tập luyện thể dục thể thao như: Sân bóng chuyền, cầu lông... phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.Các Nhà văn hóa hoạt động chủ yếu theo phương châm tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa do nhân dân địa phương và các hội viên tham gia Câu lạc bộ văn hóa, thể thao đóng góp. Qua khảo sát cũng cho thấy một số bất cập như: Việc đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao và các hoạt động văn hóa ở cơ sở chưa được quan tâm; quỹ đất để mở rộng các nhà văn hóa, bố trí sân chơi phục vụ cho hoạt động thể dục - thể thao còn khó khăn; nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động của nhà văn hóa xóm phố chưa có, nên việc quản lý và tổ chức các hoạt động gặp nhiều khó khăn; trang thiết bị sử dụng tại các Nhà văn hóa được đầu tư từ nguồn xã hội hóa còn bất cập và chưa đồng bộ; thiết bị hỏng hóc chưa được thay thế kịp thời.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vũ Bình. Đây đều là những khó khăn, bất cập của các xã sáp nhập trong toàn tỉnh. Ban Văn hóa – xã hội sẽ làm hết trách nhiệm được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đặc biệt kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan chuyên môn về thực hiện các chính sách đối với các trạm y tế và các thiết chế văn hóa cơ sở sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng của các trạm y tế và sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở của tỉnh trong thời gian tới./.

 

 

Bùi Mai                           

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13460004
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2660
3396
19860
4044886
97629
130405
13460004

Your IP: 3.214.224.207
2021-10-22 18:58

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction