Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Với mục tiêu phát huy hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai theo quy định. Trong những năm qua Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo các giao dịch tài sản khác; phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND các xã, thị trấn giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý của người dân trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

 

86eb7ceebaec7ab223fd

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

 

Đổi mới đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển

Với mục tiêu không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân là trung tâm, lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động, từ khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ra trực tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được thủ trưởng đơn vị quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện trên hệ thống màn hình điện tử công khai thành phần, số lượng, danh mục từng loại hồ hơ, mức phí cho từng loại hồ sơ, đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn trực bộ phận 1 cửa để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

 

f57501306b3dab63f22c

 

Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết được niêm yết công khai

Bên cạnh đó đã áp dụng, sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, như Hệ thống Một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công và các phần mềm giám sát, đánh giá, phần mềm nội bộ quản lý, chuyên ngành khác được bố trí tại đơn vị; thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử đang được nghiên cứu triển khai áp dụng, đặc biệt thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, hướng dân tổ chức, công dân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

Kết quả trong 05 tháng đầu năm 2022 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn đã tiếp nhận trên 1000 hồ sơ các loại nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

Tỷ lệ sai sót của hồ sơ cấp Giấy chứng nhận các Chi nhánh chuyển phòng chuyên môn thẩm định đã có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2021 là 19,31% đến đầu năm 2022 đã giảm xuống còn 1,87%. Trong Quý I/2022 có 100% hồ sơ tiếp nhận được xử lý trước và đúng hạn.

Bên cạnh những đổi mới, sang tạo trong công tác chuyên môn  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở…

 

2d45c0650667c6399f76

 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thường xuyên đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc

 

Đổi mới để phục vụ tốt nhu cầu của người dân

Trong bối cảnh các giao dịch liên quan đến đăng ký đất đai đồng loạt gia tăng, chi nhánh đã chủ động triển khai các biện pháp phân tán nguồn tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký đất đai để giảm thiểu nguy cơ ùn ứ. Theo đó, ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa, chi nhánh còn triển khai các hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin, dịch vụ bưu chính công…

 

Trong quá trình giải quyết công việc, cán bộ chi nhánh hỗ trợ nhau, những xã ít hồ sơ thì cán bộ, chuyên viên phụ trách sẽ hỗ trợ cho cán bộ phụ trách xã có nhiều hồ sơ cần giải quyết. Một trong những cách làm có hiệu quả, đó là ngay sau khi cán bộ chi nhánh tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ ngay, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ thì mới nhận, nếu thiếu sẽ hướng dẫn người dân bổ sung rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian hành chính trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

 

f70f0fd6c9d4098a50c5

 

Cán bộ phụ trách của Chi nhánh ở bộ phận 1 cửa luôn có thái độ hòa nhã, niềm nở tạo được sự hài lòng của người dân

 

Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Chi nhánh cho biết trong những ngày cao điểm, đội ngũ CBCCVCNLĐ của chi nhánh đã chủ động đăng ký ở lại làm thêm đến 20 - 21 giờ đêm mới ra về. Có những ngày lượng hồ sơ đổ về nhiều, anh em đã xin được làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật cho kịp tiến độ trả kết quả cho người dân.

 

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và sự cố gắng, chung sức, chung lòng của đội ngũ lãnh đạo, CBCCVCNLĐ đã giúp chi nhánh hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phối hợp. Ngoài tỷ lệ khoảng 1% lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn do các yếu tố khách quan liên quan, trong 5 tháng đầu năm 2022, chi nhánh đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thành công … hồ sơ đăng ký đất đai. Đây là một con số ấn tượng đối với một đơn vị thiếu nhân sự và hoạt động trong một trụ sở mượn tạm khá khiêm tốn về không gian.

eacd0900f11731496806

 

Tăng cường đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động dịch vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn chậm so với quy định; công tác lưu trữ hồ sơ tại các Chi nhánh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa được trang bị kho lưu trữ đảm bảo an toàn và hồ sơ chưa được chỉnh lý, sắp sếp theo đúng quy định,... Ngoài ra việc thực hiện tự chủ chi thường xuyên, để đảm bảo kinh phí hoạt động Văn phòng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua chất lượng thực hiện hợp đồng dịch vụ của Chi nhánh chưa được đảm bảo, đặc biệt là dịch vụ đo đạc vẫn còn phản ánh của người dân.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ đo đạc, vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều phản ánh của người dân, kết quả đo đạc cũng là cơ sở, thành phần không thể thiếu trong thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 

 

Đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch,…

 

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

 

Với những giải pháp trên, tin rằng trong năm 2022 Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thanh Thúy

 

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

14043370
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4353
3819
18296
4634495
27022
121499
14043370

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-06 13:28

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction