Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 27/5/2021, Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ký ban hành Nghị quyết số 149/NQ-UBBC, về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

baucu123

Theo đó, Nghị quyết đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 15 đơn vị bầu cử (họ và tên người trúng cử xếp theo vần chữ cái A, B, C) như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (các phường: Dân Chủ, Đồng Tiến, Phương Lâm, Quỳnh Lâm, Thái Bình, Thống Nhất). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Hương.
 
2. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (2 xã: Hòa Bình, Yên Mông; 4 phường: Hữu Nghị, Tân Hòa, Tân Thịnh, Thịnh Lang). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Quách Thanh Hải, Võ Ngọc Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Vân.
 
3. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (5 xã: Độc Lập, Hợp Thành, Mông Hóa, Quang Tiến, Thịnh Minh; 2 phường: Kỳ Sơn, Trung Minh). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Dung, Quách Tất Liêm, Nguyễn Đức Thuận.
 
4. Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lạc Sơn (12 xã: Chí Đạo, Miền Đồi, Mỹ Thành, Nhân Nghĩa, Quý Hoà, Quyết Thắng, Tân Lập, Thượng Cốc, Tuân Đạo, Văn Nghĩa, Văn Sơn, Xuất Hoá). Có 4 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Điệp, Bùi Thị Minh, Vũ Quốc Tam, Bùi Thị Thủy.
 
5. Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lạc Sơn (thị trấn Vụ Bản và 11 xã: Ân Nghĩa, Bình Hẻm, Định Cư, Hương Nhượng, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tân Mỹ, Tự Do, Vũ Bình, Yên Nghiệp, Yên Phú). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Khánh.
 
6. Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Bôi (9 xã: Bình Sơn, Đông Bắc, Đú Sáng, Hợp Tiến, Hùng Sơn, Tú Sơn, Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến, Xuân Thủy). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Phạm Thanh Bình, Hoàng Xuân Giao, Nguyễn Hoàng Thư.
 
7. Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Bôi (thị trấn Bo và 7 xã: Cuối Hạ, Kim Bôi, Kim Lập, Mỵ Hòa, Nam Thượng, Nuông Dăm, Sào Báy). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Đồng, Bạch Công Luyện, Nguyễn Ngọc Thủy.
 
8. Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lương Sơn (thị trấn Lương Sơn và 6 xã: Cao Sơn, Cư Yên, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Trần Trung Đức, Quách Đình Minh, Nguyễn Văn Thắng.
 
9. Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lương Sơn (4 xã: Cao Dương, Liên Sơn, Thanh Cao, Thanh Sơn). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thể Thao, Bùi Quang Toàn.
 
10. Đơn vị bầu cử số 10: Gồm toàn bộ 16 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Lạc. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Hoàng Thị Duyên, Bùi Đức Hinh, Quách Thế Ngọc, Bùi Văn Thượng, Đinh Anh Tuấn.
 
11. Đơn vị bầu cử số 11: Gồm toàn bộ 10 xã, thị trấn thuộc huyện Lạc Thuỷ. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Trần Ánh Dương, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Trung Kiên, Bùi Tiến Lực, Bùi Văn Thắng.
 
12. Đơn vị bầu cử số 12: Gồm toàn bộ 11 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thuỷ. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Tiến Sinh, Lê Văn Thạch, Bùi Thị Thư, Ngô Minh Trọng, Bùi Văn Trường.
 
13. Đơn vị bầu cử số 13: Gồm toàn bộ 16 xã, thị trấn thuộc huyện Mai Châu. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Sùng A Chênh, Nguyễn Hữu Chương, Đinh Đức Lân, Lê Xuân Minh, Đặng Mai Sơn.
 
14. Đơn vị bầu cử số 14: Gồm toàn bộ 17 xã, thị trấn thuộc huyện Đà Bắc. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Dũng, Dương Thị Giang, Bùi Văn Luyến, Đinh Thị Thảo, Nguyễn Văn Toàn.
 
15. Đơn vị bầu cử số 15: Gồm toàn bộ 10 xã, thị trấn thuộc huyện Cao Phong. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Hà Văn Di, Bùi Đức Hậu, Triệu Kim Thắng, Xa Đức Thọ, Lưu Văn Trường.
 
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bùi Mai (TH)                        
 
 
 
 
 

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12793620
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7710
8207
54281
3337634
116601
174429
12793620

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 22:30

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction