Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Sáng ngày 05/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện, chủ trì hội nghị đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của Huyện ủy và UBND huyện; Ở tỉnh có Lãnh đạo và Chuyên viên phòng tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía UBND TT Vụ Bản, xã Mỹ Văn Nghĩa, xã Mỹ Thành có Lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự,  Công chức Văn hóa - Xã hội và các ngành liên quan.

HN Tôn giáo tại Mỹ Thành 

Đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Trong những năm qua công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Lạc Sơn luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện; hoạt động Công giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, Ban Mục vụ và giáo dân các Giáo xứ: Mường Riệc, Mường Cắt, Vụ Bản luôn tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hoạt động với phương châm kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 09/24 xã, thị trấn có người theo đạo tôn giáo, trong đó: Đạo Công giáo có 19 xóm, phố 700 hộ gia đình với 2.940 tín đồ; không có đạo lạ, đạo khác; dân tộc Mường chiếm 97,03 %, còn lại là dân tộc Kinh, chủ yếu là đồng bào ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình lên khai hoang từ năm 1960; tín đồ là nữ chiếm 70%.

 

HN Tôn giáo tại Mỹ Thành.jpg1

Đồng chí Bùi Nguyệt Minh, UVBCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện

 

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban mục vụ và giáo dân các Giáo xứ: tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo và nghiệp vụ QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại địa bàn cơ sở, các hội nghị tuyên truyền cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, cấp phép xây dựng các cơ sở thờ tự tôn giáo, đăng ký hộ khẩu các chức sắc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các xã, thị trấn  trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp tục giữ gìn và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tích cực giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền; thường xuyên tiếp xúc, tổ chức làm việc với các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong chức sắc, tín đồ tôn giáo về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trọng tâm là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác tín ngưỡng, tôn giáo./.

                                                                                                                                                                                                                          Minh Ngà

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

14043453
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4436
3819
18379
4634495
27105
121499
14043453

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-06 13:54

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction