TIN NỔI BẬT

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 7/12/2021, UBND huyện Lạc Sơn ban hành Thông báo số: 193/TB-UBND, thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục năm 2021:

 

TUYEN DUNG VC2021

 

* TỔNG SỐ: 72 chỉ tiêu. Trong đó:

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND huyện Lạc Sơn: 25.

 

+ Giáo viên Mầm non: 05

 

+ Giáo viên tiểu học: 12

 

+ Giáo viên THCS: 08

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND huyện Tân Lạc: 05.

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND huyện Kim Bôi: 02

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND thành phố Hòa Bình: 24.

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND huyện Đà Bắc: 16.

 

* Đối tượng và điều kiện dự tuyển Thực hiện theo quy định tại điều 22, Luật Viên chức và Điều 5, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

 

* Dự kiến ngày thi: Có thông báo bằng văn bản cho từng thí sinh.

 

Tải nội dung Thông báo tại đây: 

 

Thông báo số: 193/TB-UBND.

- Thông báo và các tài liệu đính kèm.

Bùi Mai (TH)            

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai