Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Lê Minh Tiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

KMky4 bieuquytNQ

 

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

Sáng ngày làm việc thứ 2, (16/12), Kỳ họp tiến hành phần nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận của đại biểu HĐND huyện. Tại phiên họp, có 05 đại biểu chất vấn về vấn giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý tài nguyên môi trường, đất đai; xây dựng nông thôn mới; hệ thống đường giao thông.... Đây là vấn đề được nhân dân, đại biểu và cử tri quan tâm. Gắn với các vấn đề chất vấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Lạc Sơn đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực nêu trên giải trình, làm rõ thêm những nội dung mà đại biểu HĐND huyện quan tâm đến từng vấn đề chất vấn. Có 02 đại biểu tham luận minh họa về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội và một số giải pháp trong thời gian tới.

 

Kyhop4 thaoluanto

 

Chiều 15/12, Các đại biểu thảo luận tại Tổ

 

Kỳ họp thống nhất đánh giá, Năm 2021, cùng với cả nước, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn cầu và nhất là các tỉnh phía Nam của Việt Nam. Trong đó có huyện chúng ta, vào tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện đã xuất hiện ổ dịch tại xã Định Cư, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tâm lý của nhân dân và tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa - thể dục, thể thao;… đời sống mọi mặt của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh cũng gây ra những ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

 

Kyhop4 chatvan

 

Đại biểu thực hiện chất vấn đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các ngành chức năng

 

Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; sự quyết tâm chính trị cao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đến thời điểm này huyện ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, từng bước thực hiện thích ứng an toàn trong tình hình mới. Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12,0%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng hợp lý: Nông - Lâm - Thuỷ sản: 35,8%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Xây dựng: 30,0%; Thương mại - Dịch vụ: 34,2%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 50,1 triệu đồng/năm, đạt 100,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 120.835 triệu đồng, đạt 131,27% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 930.000 tỷ đồng, đạt 116,25% chỉ tiêu Nghị quyết. Có 02 xã đạt 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết... Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định… Đây là kết quả, tiền đề quan trọng để HĐND huyện thảo luận và có những quyết sách kịp thời, các giải pháp đúng đắn, đồng bộ nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo...

 

KMky4 dcLinh

 

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện giải trình, làm rõ thêm những nội dung mà đại biểu HĐND huyện quan tâm

 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cần tiếp tục quan tâm giải quyết trong thời gian tới đó là: Kinh tế của huyện tăng trưởng chậm, do phải tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành còn chậm, chưa chủ động, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới còn có những hạn chế nhất định, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm; hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại một số xã làm chưa tốt, chỉ đạo chưa quyết liệt. Công tác quản nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý thu, chi ngân sách.... một số đơn vị còn yếu. Quản lý xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ, việc lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện… chưa được ngăn chặn xử lý kịp thời. Một số người dân chưa có ý thức trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19, còn lơ là, chủ quan. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn yếu tố phức tạp, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ chưa thực sự phát triển, chưa tạo được nhiều việc làm tại chỗ, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ…

Trên cơ sở thảo luận, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND, ý kiến các đại biểu HĐND, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền như: Nghị quyết Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Lạc Sơn; Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lạc Sơn; Nghị quyết phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Lạc Sơn năm 2022; Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã huyện Lạc Sơn năm 2022; Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2022; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và trong thời gian tới.

 

Bemackyhop4 2021

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Ngọc Điệp hoan nghênh sự phối hợp của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, ngành chức năng của huyện; cảm ơn các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể; các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện đã tham dự kỳ họp; cảm ơn cử tri trong huyện đã luôn theo dõi, quan tâm đến kỳ họp HĐND huyện. HĐND ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm về các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị hữu quan, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện đã đưa tin về kỳ họp; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Với những nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, sau kỳ họp, Thường trực UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng huyện tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022 đã được HĐND huyện thống nhất thông qua./.

 

 

 

 

 

Bùi Mai                

 

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

14042898
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3881
3819
17824
4634495
26550
121499
14042898

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-06 12:21

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction