Hội nghị trực tuyến về chuyên đề “Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn

 

dt 41220171519 a5 
 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

(LSĐT) - Sáng 04/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố về chuyên đề “Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Lạc Sơn có đồng chí Bùi Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng.

Theo đánh giá của hội nghị, năm qua, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nhiều hơn tới đến công tác TCD, giải quyết KN-TC. Qua đó, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành trong việc TCD, giải quyết KN- TC đã được củng cố ngày càng hiệu quả. Từ tháng 1/2015 đến nay, toàn tinh có 794 quyết định, kết luận giải quyết KN- TC có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện. Theo đó, các cấp, các ngành đã thi hành xong 716 quyết định, kết luận, đạt tỷ lệ 90,2%. Những quyết định, lết luận có hiệu lực pháp luật tồn đọng chưa được thực hiện dứt điểm trong thời gian trước đây cũng được rà soát và tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân ở cấp huyện, xã còn thiếu, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn chưa thuyết phục được người dân nên hiệu quả mang lại chưa cao; công tác nắm bắt tình hình KNTC ở một số địa phương còn thiếu chủ động, việc giải quyết một số vụ thuộc thẩm quyền chất lượng chưa cao, thiếu dứt điểm, chậm thời gian quy định; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC còn ít, hiệu quả còn hạn chế.

Tructuyen 4 7 17
Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lạc Sơn

Tại các điểm cầu của các huyện, thành phố, các đại biểu đã phát biểu nêu thực trạng công tác TCD, giải quyết KN- TC, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KN- TC trên địa bàn và thuộc linh vưc từng ngành. Qua đó kiến nghị UBND tỉnh có sự chỉ đạo sát sao để tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các sở, ngành, các huyện thành phố tập trung giải quyết tốt KN-TC, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC được thực hiện đạt hiệu quả cao, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực sự quan tâm đến công tác tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cần thiết, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các quan nhà nước, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị (nhất là ở cơ sở) trong việc kiểm tra, giám sát để các quyết định, kết luận giải quyết về khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc triệt để. Làm tốt hơn nữa việc công khai các quyết định, kết luận giải quyết về KNTC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương có liên quan và các phương tiện truyền thông nơi phát sinh các vụ việc KNTC để người dân, tổ chức cùng tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện. Các huyện, thành ủy, thủ trưởng cơ quan ban, ngành tập trung rà soát dứt điểm các vụ việc chưa giải quyết xong. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, cố ý làm sai pháp luật của tập thể, cá nhân gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân và nhà nước./.

 

Bùi Mai                       

Tin mới

Các tin khác