(LSĐT) - Ngày 07/6, UBND huyện phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2019. Tham dự hội nghị có trên 100 người là Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm thuộc các xã Liên Vũ, Yên Phú, Thượng Cốc. Lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh triển khai các nội dung tuyên truyền.

TuyentruyenPCTNXH-7-6

Trên 100 người tham gia tiếp cận các nội dung tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội năm 2019

Trong những năm qua, các cấp, các ngành huyện Lạc Sơn đã nỗ lực, tập trung triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã tăng cường phối hợp hành động, tăng cường thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ chính trị “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Trong đó, đã tập trung vào công tác tuyên truyền, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, phụ nữ; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nan xã hội, đồng thời phát hiện, ngăn chăn và xử lý kịp thời các loại tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hiện nay tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Lạc Sơn có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn hiện có 200 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý; trên 100 đối tượng nghi nghiện; trên 100 người đang thực hiện cai nghiện trong các cơ sở. Đối tượng nghiện ma túy đã xuất hiện 20/29 xã, thị trân… Do đó, việc phòng chống tệ nạn xã hội đỏi hỏi sự quản lý, vào cuộc, thực hiện các biện pháp phòng chống của toàn xã hội, đặc biệt ngay từ cơ sở, ngay từ cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thuộc Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình triển khai những nội dung quan trọng về công tác điều trị cai nghiện ma túy; các giải pháp phòng chống ma túy; đối tượng bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện theo quy định; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng theo quy định; kỹ năng về xây dựng kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán người; kiến thức về điều trị cai nghiện ma túy; hỗ trợ người nghiện ma túy, người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng… Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe một số nội dung về Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống mua bán người; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người …  

Thông qua hội nghị tuyên tuyền nhằm trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và buôn bán người, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở./.

 

 

Bùi Mai            

 

(LSĐT) - Ngày 07/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa – Hè thu 2019, vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020; đánh giá kết quả dồn điền, đổi thửa năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo các đơn vị chứ năng; Chủ tịch UBND, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm các xã, thị trấn.

KHSXvuMua-hethu

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả sản xuất vụ Xuân năm 2019, trong đó đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân đạt 10.975,2ha, bằng 100,7%KH. Trong đó: Cây lúa 3.761ha, năng suất ước đạt 57 tạ/ha, sản lượng ước đạt 21.437,7 tấn; Ngô 2.098,8ha, năng suất 40 tạ/ha, sản lượng 8.219 tấn; khoai lang 294,2ha; sắn 1.702,5ha; mía 1.653ha; rau các loại 703,7ha;… Tổng diện tích chuyển đổi từ đất lúa 559,33ha; cây ăn quả có múi đến nay có tổng diện tích 700ha; thực hiện cải tạo vườn tạp được 107,4ha. Phát triển tổng đàn vật nuôi được quan tâm chỉ đạo, tổng đàn gia súc trên địa bàn là 689.296 con; tổng diện tích nuôi thả cá: 472,8ha. Trồng rừng được 298 ha…

Hội nghị thảo luận, nhất trí nội dung Kế hoạch sản xuất vụ Mùa – Hè thu và vụ Đông năm 2019 – 2020. Theo Kế hoạch, vụ Mùa – Hè thu 2019 huyện Lạc Sơn phấn đấu gieo trồng cây hằng năm đạt 8.210ha, trong đó: Lúa 5.300ha, ngô 1.500ha, khoai lang 400ha, rau các loại 550ha, đậu các loại 150ha, lạc 150ha, cây hằng năm khác 160ha. Vụ Đông 2019 – 2020, toàn huyện phấn đấu trồng từ 2.500ha, tập trung vào một số cây chủ yếu như ngô 1.200ha; khoai lang 300ha; đậu, lạc, rau các loại 750ha… Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch định hướng sản xuất cho các xã trên địa bàn.

Đánh giá kết quả dồn điền, đổi thửa năm 2019, hội nghị ghi nhận việc thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa đã được các cấp, các quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, tổng diện tích đất lúa đã dồn điền, đổi thửa đạt 129,85ha. Kinh phí ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 139.830.000đ. Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2019 BCĐ huyện tổ chức rút kinh nghiệm tại các xóm thực hiện điểm, chỉnh sửa các phương án dồn điền, đổi thửa phù hợp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa thêm các xóm, xã còn lại; mỗi xã thực hiện diện tích dồn, đổi từ 1 – 2 xóm, các xã thực hiện làm điểm của huyện (Xã Tân Mỹ, Xuất Hóa, Yên Phú, Liên Vũ) thực hiện đạt 30 – 50% số xóm. Các xã tiếp tục thực hiện các khu cánh đồng để thực hiện các phương án theo 3 hình thức: “Dồn điền, đổi thửa”; “Dồn điền nhưng không đổi thửa”; “Đổi thửa nhưng không dồn điền”. Dự kiến kinh phí cho công tác dồn điền, đổi thửa trung bình là 5.000.000đ/ha.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp cận các nội dung chính về quy trình kỹ thuật sản xuất vụ Mùa – Hè thu năm 2019; vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020./.

 

 

Bùi Mai              

 

(LSĐT) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện khóa XIX, ngày 05/6 các Tổ Đại biểu HĐND huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 10 xã trên địa bàn (xã Tuân Đạo; xã Mỹ Thành; xã Thượng Cốc; xã Ngọc Sơn; xã Chí Đạo; xã Văn Sơn; xã Liên Vũ; xã Hương Nhượng; xã Bình Cảng; xã Yên Nghiệp). Có gần 1.000 đại biểu cử tri tham gia tiếp xúc cử tri trên toàn huyện.

TXCT-ky9

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9

Tại các điểm tiếp xúc, các Tổ Đại biểu HĐND huyện đã Thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trả lời tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện (Các nội dung liên quan đến địa bàn tiếp xúc cử tri); Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp thứ 9 – HĐND huyện sẽ diễn ra trong 02 ngày, khai mạc vào sáng ngày 20/6/2019, tại Hội trường UBND huyện. Kỳ họp dự kiến sẽ tiến hành xem xét, thông qua 22 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và các ngành chức năng của huyện. Đồng thời, kỳ họp sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và thực hiện thủ tục bầu, miễn nhiệm một số chức danh khác của HĐND, UBND huyện.

Nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi vì HĐND huyện đã có nhiều đổi mới tích cực, đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân. Đặc biệt, trong thời gian qua nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết thỏa đáng; sau giải quyết đã có kết quả báo cáo phản hồi để cư địa phương nắm rõ. Cử tri tin tưởng rằng, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ xem xét và quyết định được những nội dung quan trọng, đặc biệt sẽ đưa ra giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại diện các Tổ Đại biểu HĐND huyện đã giải đáp những ý kiến thắc mắc của cử tri, đồng thời ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị cử tri để trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

 

 

Bùi Mai                    

(LSĐT) - Sáng 05/6, Tổ đại biểu số 9 HĐND huyện gồm Ông Quách Văn Chúc – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Bùi Thị Khương – Trưởng Trạm Y tế xã Bình Chân; Bà Bùi Thị Dung – Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lâm đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bình Cảng. Tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và trê 80 đại biểu cử tri xã Bình Cảng.

dcChuc-5-6-19

Đồng chí Quách Văn Chúc - Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Cảng đã kiến nghị tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 được tổ chức vào cuối tháng 6/2019

Tại hội nghị tiếp xúc, Tổ đại biểu số 9 HĐND huyện thông báo với cử trivề dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ (2016 – 2021) được tổ chức từ ngày 29-30/6/2017; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Cảng đã kiến nghị tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp cuối năm 2018); thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX.

Sau khi nắm bắt những thông tin quan trọng mà Tổ Đại biểu số 9 thông qua, các đại biểu cử tri đã bày tỏ phấn khởi, vui mừng và thể hiện sự tin tưởng cao đối với các đại biểu HĐND huyện đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, cử tri bày tỏ một số ý kiến, nguyện vọng tập trung vào một số nội dung như: Ổn định công tác cán bộ sau sáp nhập xã; đề nghị đầu tư xây dựng bãi rác thải tập trung, xử lý rác thải môi trường; tăng nguồn vốn vay cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách phát triển kinh tế; đề nghị quan tâm đến công tác giám sát thi công để nâng cao chất lượng một số công trình hồ đập, đẩy nhanh tiến độ một số công trình được nhà nước đầu tư trên địa bàn; tăng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa trong nhân dân...

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ Đại biểu số 9, đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Đồng thời, trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

 

 

Bùi Mai            

 

(LSĐT) - Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhằm xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân mẫu mực, có tác phong, lễ tiết chính quy, nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Sơn đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện, làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công anhuyện Lạc Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung của Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, Chi bộ. Tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không, hai quản” do Công an tỉnh phát động với 4 nội dung chính là việc cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 05: không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không vi phạm Điều lệnh CAND; không làm tổn hại đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp; quản về thời gian làm việc, ngày làm việc; quản về chất lượng, hiệu quả công việc. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập các chuyên đề và đăng ký bằng bản cam kết cá nhân về việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, Chỉ thị số 05 đã thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Sơn.

Vận dụng linh hoạt lời Bác Hồ dạy “Đối với địch phải kiên quyết, khôn khéo”, trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ công an huyện luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động; qua đó góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn nhanh chóng được điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây án trong thời gian ngắn.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ” bằng nhiều biện pháp, hình thức cụ thể, thiết thực đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đảng viên và cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, việc thực hiện lễ tiết, tác phong, ứng xử của cán bộ chiến sĩ được thực hiện nghiêm túc, 3 năm gần đây không có cán bộ chiến sĩ nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Cơ quan, đơn vị được chỉnh trang, phòng làm việc được bố trí ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng; hạn chế lãng phí thời gian làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Với tinh thần vì dân phục vụ, Công an huyện đã chú trọng cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, đổi mới quy trình công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân đến làm việc và liên hệ công tác. Tổ chức niêm yết các khoản thu phí, lệ phí để nhân dân đăng ký xe mô tô và CMND; tổ chức trực ban, tiếp công dân cả thứ 7 và chủ nhật; tổ chức 71 lượt xuống địa bàn các xã, thị trấn cấp 9.562 CMND cho người dân trên địa bàn vùng cao, vùng sâu, đi lại khó khăn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với dân đều có thái độ niềm nở, hòa nhã, không gây phiền hà, hạch sách để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Những việc làm đó đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

 

dt 28520181131 img 7163

Lãnh đạo Công an huyện trao tặng bò giống cho hộ gia đình khó khăn xã Chí Đạo

 

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được triển khai và đối thoại trực tiếp, ký cam kết thực hiện giữa lãnh đạo Công an huyện với cán bộ, chiến sĩ và công an các xã, thị trấn. Lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức đối thoại với lực lượng thanh niên, phụ nữ trong đơn vị, tổ chức hội nghị “Công an huyện Lạc Sơn lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, Công an huyện Lạc Sơn đã xây dựng Quỹ từ thiện “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng”, vận động đảng viên, cán bộ, chiến sĩ mỗi tháng đóng góp 2 bữa ăn sáng để gây quỹ mua bò giống tặng cho người nghèo và tổ chức các hoạt động từ thiện. Qua 3 năm thực hiện, đến nay đã quyên góp mua 17 con bò giống trị giá 221 triệu đồng trao tặng 17 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Trong 3 năm, Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo Đoàn thanh niên cử 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức gần 20 chương trình tình nguyện, giao lưu văn nghệ và tặng trên 150 suất quà trị giá 52 triệu đồng cho học sinh nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn; tổ chức 6 lượt thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ với 12 suất quà trị giá 6 triệu đồng; tham mưu đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 2 thân nhân liệt sĩ CAND; cử trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ tháo dỡ, dựng nhà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ…

 

 

20190111 112927

Đoàn viên thanh niên Công an huyện tham gia hiến máu tình nguyện

 

 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Sơn cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Qua đó, đã xây dựng được hình ảnh đẹp của lực lượng Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các chuyên đề, tác phẩm về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân một cách phù hợp, hiệu quả. Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao với nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các cam kết của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu chi bộ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện gắn với kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác./.

 

Đỗ Hương (Huyện đoàn)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Điện thoại hữu ích

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

+ Email: 

duongdaynong copy

phan anh kien nghi

Phong GDDT

hat doi

BaoNhandan
BDT Dang CS
vietnamplus
CongthongtinCP
BANG-GIA-DAT-2015
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction