Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 13/10, Thường trực HĐND huyện tổ phiên họp để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và triển khai một số nội dung khác. Đồng chí Bùi Văn Hành – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan.

ThuongkyT10-2020

Đồng chí Bùi Văn Hành - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp

 

9 tháng đầu năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công 03 kỳ họp huyện, trong đó có 01 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề. Thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp thống nhất với UBND huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan Tư pháp về nội dung, chương trình Kỳ họp. Tại các kỳ họp HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền, chất lượng, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương; các nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND huyện đã tiến hành kiểm tra thông qua báo cáo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND đối với 06 đơn vị cấp xã; tiến hành khảo sát, giám sát thông qua báo cáo đối với 13 cơ quan, đơn vị; giám sát trực tiếp chuyên đề đối với 02 đơn vị trường học. Các Ban HĐND huyện đã tiến hành 19 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề theo Kế hoạch. Có 08/10 tổ tiến hành giám sát chuyên đề tại địa bàn ứng cử. Phối hợp tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri tại 20 lượt điểm trên địa bàn huyện với gần 2.000 lượt cử tri tham gia, qua tổng hợp có 209 ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND huyện; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã tổng hợp, xem xét và phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thường xuyên, đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 với những nội dung như: Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đôn đốc triển khai hiệu quả các Nghị quyết HĐND còn hiệu lực; Tiếp tục cải tiến về hình thức và nội dung các kỳ họp HĐND, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND; đổi mới hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của HĐND huyện; tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận sau giám sát. Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND huyện; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Tham gia tích cực vào các chương trình khảo sát, giám sát tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tại huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định theo quy định của pháp luật. Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề (nếu có) của HĐND huyện năm 2020, duy trì tốt chế độ họp thường kỳ của Thường trực HĐND. Tổ chức hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn… Kịp thời tiếp thu, triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND huyện đã thông qua Kế hoạch giám sát chuyên đề 3 tháng cuối năm 2020, theo đó: Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện sẽ tập trung khảo sát, giám sát 03 chuyên đề tại 16 cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

 

 

Bùi Mai               

 

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11441175
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1542
5780
13699
2015281
135504
226503
11441175

Your IP: 3.237.61.235
2020-10-20 06:09

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction