Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tại phiên làm việc ngày 2/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất diễn ra buổi tối cùng ngày, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 12 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVII

Bí thư Tỉnh ủy

 

Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN

 

* Các Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

 

Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH

 

 

Đồng chí BÙI ĐỨC HINH

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII

 

1. Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN

 

2. Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH

 

3. Đồng chí BÙI ĐỨC HINH

 

4. Đồng chí NGUYỄN VĂN TOÀN

 

5 . Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH

 

6. Đồng chí NGUYỄN ĐỒNG 

 

7. Đồng chí BÙI TIẾN LỰC 

 

8. Đồng chí BÙI THỊ MINH

 

9. Đồng chí QUÁCH THẾ NGỌC

 

10. Đồng chí LÊ XUÂN MINH

 

11. Đồng chí NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

 

12. Đồng chí NGÔ NGỌC ĐỨC

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII

 

(Xếp theo ABC)

 

1. Đồng chí TRẦN TUẤN ANH

 

2. Đồng chí NGUYỄN TUẤN ANH

 

3. Đồng chí HOÀNG ĐỨC CHÍNH

 

4. Đồng chí NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 

5. Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯƠNG

 

6. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

 

7. Đồng chí HÀ VĂN DI

 

8. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC DŨNG

 

9. Đồng chí PHẠM TIẾN DŨNG

 

10. Đồng chí HOÀNG THỊ DUYÊN

 

11. Đồng chí BÙI QUANG ĐIỆP

 

12. Đồng chí NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

 

13. Đồng chí NGUYỄN ĐỒNG

 

14. Đồng chí NGÔ NGỌC ĐỨC

 

15. Đồng chí HOÀNG XUÂN GIAO

 

16. Đồng chí BÙI THU HẰNG

 

17. Đồng chí BÙI ĐỨC HẬU

 

18. Đồng chí BÙI ĐỨC HINH

 

19. Đồng chí ĐINH VĂN HÙNG

 

20. Đồng chí PHẠM QUỐC HƯNG

 

21. Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH

 

22. Đồng chí VÕ NGỌC KIÊN

 

23. Đồng chí BÙI TRUNG KIÊN

 

24. Đồng chí QUÁCH THỊ KIỀU

 

25. Đồng chí TRẦN HẢI LÂM

 

26. Đồng chí ĐINH ĐỨC LÂN

 

27. Đồng chí QUÁCH TẤT LIÊM

 

28. Đồng chí BÙI VĂN LUYẾN

 

29. Đồng chí BÙI TIẾN LỰC

 

30. Đồng chí BÙI THỊ MINH

 

31. Đồng chí LÊ XUÂN MINH

 

32. Đồng chí ĐẶNG BÍCH NGỌC

 

33. Đồng chí QUÁCH THẾ NGỌC

 

34. Đồng chí NGUYỄN HUY NHUẬN

 

35. Đồng chí BÙI THỊ NIỀM

 

36. Đồng chí NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG

 

37. Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH

 

38. Đồng chí ĐẶNG MAI SƠN

 

39. Đồng chí ĐINH CÔNG SỨ

 

40. Đồng chí LÊ VĂN THẠCH

 

41. Đồng chí ĐINH THỊ THẢO

 

42. Đồng chí BÙI VĂN THẮNG

 

43. Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG

 

44. Đồng chí NGUYỄN HOÀNG THƯ

 

45. Đồng chí BÙI QUANG TOÀN

 

46. Đồng chí NGUYỄN VĂN TOÀN

 

47. Đồng chí BÙI VĂN TRƯỜNG

 

48. Đồng chí NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 

49. Đồng chí ĐINH ANH TUẤN

 

50. Đồng chí LẠI ANH TUẤN

 

51. Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN

 

52. Đồng chí BÙI THỊ KIM TUYẾN

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XVII

 

                                1. Đồng chí NGUYỄN TIẾN SINH - Chủ nhiệm

 

    2. Đồng chí ĐINH VĂN HÙNG

 

      3. Đồng chí NGUYỄN HỮU ĐẠT

 

4. Đồng chí BÙI THỊ MINH

 

5. Đồng chí HOÀNG NAM AN

 

6. Đồng chí BÙI VĂN KHUYÊN

 

7. Đồng chí NGUYỄN THÀNH CHUNG

 

8. Đồng chí NGUYỄN XUÂN HẢI

 

9. Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG KHOA

 

10. Đồng chí BÙI THỊ NHÂM

 

11. Đồng chí NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 

 

Theo: Baohoabinh.com.vn

 

 

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11441152
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1519
5780
13676
2015281
135481
226503
11441152

Your IP: 3.237.61.235
2020-10-20 06:04

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction