Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 27/4/2020, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn do đồng chí Quách Đình Sơn, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đối với Đảng bộ xã Thượng Cốc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 999-QĐ/HU ngày 27/02/2020 của Huyện ủy.

kiemtraTC

Toàn cảnh hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Cốc đã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022 cơ bản theo kế hoạch. Việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện cơ bản theo Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 06/9/2019 và Hướng dẫn số 08-HD/HU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn; đã thành lập Ban Chỉ đạo đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị đại hội; xây dựng các đề án nhân sự, dự thảo lần 2 báo cáo chính trị trình đại hội; thực hiện quy trình các bước nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy hoạch, đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng, độ tuổi, trình độ, số dư theo quy định, có sự thống nhất, tập trung cao; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, tính đến thời điểm kiểm tra, Đảng bộ chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đảng bộ còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn chưa được thực hiện thường xuyên, do đó nhân sự Ban chấp hành khóa XXV còn một số đồng chí chưa có bằng cấp và các chứng chỉ theo quy định; Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp còn ít, chưa sâu rộng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về đại hội Đảng có lúc còn lúng túng, chưa đầy đủ và kịp thời.

Đoàn Kiểm tra vụ Huyện uỷ đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy xã Thượng Cốc thực hiện tốt các nội dung sau:Tập trung hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội, quan tâm việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các ngành, các cấp, cán bộ hưu trí; lãnh đạo thực hiện tốt công tác thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện cấp mình, cấp ủy cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về công tác nhân sự cần đặc biệt chú trọng yêu cầu về tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cấp ủy viên; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, trẻ… và đảm bảo đổi mới một phần ba số lượng người ứng cử cấp ủy khóa mới; rà soát việc thực hiện quy trình các bước nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy hoạch, đủ cơ cấu, số lượng, độ tuổi, trình độ, số dư theo quy định;Nhân sự cấp ủy phải được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói chung và Đại hội Đảng bộ xã nói riêng; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Bùi Thượng Đình (Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10894969
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5246
8771
21799
1468359
28907
149458
10894969

Your IP: 34.200.243.114
2020-08-04 12:17

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction