Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 23/4/2020, Thường trực HĐND huyện tổ phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng II/2020. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quyi-2020

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 của Thường trực HĐND huyện

Trong Quý I/2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường). Kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét và quyết định thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2020 (Bổ sung danh mục Công trình: Cải tạo, mở rộng Hội trường Huyện ủy Lạc Sơn); Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các khu bán đấu giá đất trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đối với các xã Sáp nhập theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14. Đây là những nội dung cấp bách trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, phát triển cơ cấu hạ tầng chung của toàn huyện. Thường trực HĐND giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp. Đồng thời, đã tiếp 11 lượt công dân, tiếp nhận 17 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; có 01 đơn khiếu nại gửi trực tiếp đến Thường trực HĐND huyện. Các đơn thư đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời; không có đơn thư tồn đọng. Phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện đã tiến hành Kiểm tra kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021; Giám sát công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với HĐND, UBND các xã Quyết Thắng, Vũ Bình và thị trấn Vụ Bản. Theo Kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động đối với 06 đơn vị HĐND cấp xã; khảo sát, giám sát tại 21 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các ban HĐND huyện đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch khảo sát, giám sát chuyên đề theo chương trình công tác năm của HĐND huyện. Theo Kế hoạch, 6 tháng đầu năm, các Ban HDDND huyện sẽ tiến hành 17 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó: Ban Pháp chế tiến hành 05 cuộc giám sát; Ban Dân tộc tiến hành 07 cuộc khảo sát, giám sát; Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành 07 cuộc khảo sát, giám sát tại các cơ quan, đơn vị.

Quý II/2020, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thực hiện kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2020, chỉ đạo các tổ Đại biểu giám sát theo quy định của Luật và theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện. Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND, các ban HĐND các xã, thị trấn.Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng một số ngành có liên quan thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2020.Tiếp tục đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo Quy chế đã đề ra. Thực hiện và duy trì lịch tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnđề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra. Tăng cường thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát phải thiết thực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm. Thường xuyên giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện kiến nghị sau giám sát./.

 

 

Bùi Mai                   

 

 

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11667808
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2227
4889
7116
2243144
163896
198241
11667808

Your IP: 18.234.255.5
2020-11-30 08:10

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction