Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 25/02/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; lãnh đạo các cơ quan huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã thị trấn; đồng chí Bí thư các đảng bộ cơ quan huyện; bí thư các chi bộ cơ sở.

IMG20200225084645

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó 18/24 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,06%, đạt 100,5% kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 42.203 triệu đồng, đạt 124,1% dự toán tỉnh giao và 120,6% dự toán huyện giao; thu nhập bình quân đạt 40,8 triệu đồng (tăng 4,8 triệu đồng so với năm 2018). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, kết thúc năm 2019 có 09 xã đạt 19 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,19%. Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; đổi mới giáo dục và đào tạo; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư đạt được những kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ kết quả đạt được trong năm 2019 cũng như hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. Đồng thời đề ra giải pháp thực hiện chủ yếu năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kỷ niệm nhiều sự kiện lớn của đất nước. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, vẫn có cả những khó khăn, thách thức tiềm ẩn có thể tác động bất lợi đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện cần tiếp tục tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 chiến lược đột phá; chú trọng phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

 

IMG20200225101343

Đ/c Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2019

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 09 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2019 và 22 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2015-2019).

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11212205
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5754
8619
54186
1742823
133037
213106
11212205

Your IP: 3.237.71.23
2020-09-19 15:12

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction