Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 14/02, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020.

KhenHNCBCC2020

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2020

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND huyện. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; Ban thanh tra nhân dân, báo cáo thu chi tài chính năm 2019, dự toán năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ; phân công nhiệm vụ công chức, viên chức Văn phòng...

Trong năm 2019, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện đã kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của tỉnh, huyện về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể CBCC, người lao động trong cơ quan. Cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có ý thức xây dựng cơ quan, phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (Đạt chỉ tiêu 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ). Đạt danh hiệu lao động tiên tiến là 80%, trong đó 63,6% đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở (vượt chỉ tiêu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở)Cơ quan Văn phòng được đánh giá xếp loại đứng thứ 2 của khối cụm thi đua. Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. (Đạt chỉ tiêu nghị quyết).100% gia đình cán bộ, công chức và người lao động đạt “Gia đình văn hoá”; Cơ quan Văn phòng được công nhận “Cơ quan văn hóa” (Đạt chỉ tiêu nghị quyết). 80% cán bộ, công chức và người lao động tham gia phong trào thể dục thể thao, các hoạt động văn hoá văn nghệ; 100% tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, các cuộc thi tìm hiểu do cơ quan, đoàn thể phát động (Đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Công đoàn Văn phòng được đánh giá xếp loại “Công đoàn cơ sở vững mạnh”(Đạt chỉ tiêu nghị quyết). Chi bộ được Đảng ủy đánh giá xếp loại “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu (Đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động được triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả quan trọng như: Tập thể Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen tập thể xếp thứ 3; Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, tặng giấy khen đơn vị xếp thứ 3 Khối thi đua các cơ quan huyện; có 07 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 11 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 01 đồng chí đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong năm, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019”.

Dịp này, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện thưởng 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019.

Hội nghị thống nhất thông qua mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2020./.

 

 

Bùi Mai                

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10896995
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7272
8771
23825
1468359
30933
149458
10896995

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-04 17:32

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction