TIN NỔI BẬT

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Vừa qua, Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội Nghị công bố Quyết định thành lập xã Quyết Thắng trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn.

Thành lập xã Quyết Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ 7,50 km2 diện tích tự nhiên, 2.664 người của xã Chí Thiện; toàn bộ 20,43 km2 diện tích tự nhiên, 6.812 người của xã Phú Lương và toàn bộ 9,22 km2 diện tích tự nhiên, 2.606 người của xã Phúc Tuy; Sau khi thành lập, xã Quyết Thắng có 37,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.082 người.

QDxaQT2020

Theo Quyết định số 977-QĐ/HU,ngày 13/01/2020 của Huyện ủy Lạc Sơn, Đảng bộ xã Quyết Thắng thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 08 chi bộ, 171 đảng viên của Đảng bộ xã Chí Thiện; 18 chi bộ, 365 đảng viên của Đảng bộ xã Phú Lương; 07 chi bộ, 144 đảng viên của Đảng bộ xã Phúc Tuy. Như vậy, sau khi thành lập, xã Quyết Thắng có 33 chi bộ, 679 đảng viên.,

Theo chỉ định của Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã Quyết Thắng gồm có 32 đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Bùi Văn Tâm

2. Đồng chí Quách Bảo

3. Đồng chí Bùi Văn Tẩn

4. Đồng chí Quách Văn Vinh

5. Đồng chí Bùi Xuân Tiến

6. Đồng chí Bùi Văn Mợi

7. Đồng chí Bùi Văn Vót

8. Đồng chí Quách Công Thái

9. Đồng chí Bùi Văn Hinh

10. Đồng chí Bùi Đức Thọ

11. Đồng chí Bùi Văn Nhình

12. Đồng chí Quách Minh Suốt

13. Đồng chí Bùi Thị Xiểm

14. Đồng chí Bùi Văn Hoài

15. Đồng chí Bùi Văn Lăng

16. Đồng chí Quách Văn Năng

17. Đồng chí Bùi Văn Dử

18. Đồng chí Bùi Văn Âu

19. Đồng chí Bùi Văn Tuấn

20. Đồng chí Hoàng Thị Hương

21. Đồng chí Bùi Văn Dúng

22. Đồng chí Bùi Văn Nhiển

23. Đồng chí Bùi Thị Vịnh

24. Đồng chí Bùi Văn Sơn

25. Đồng chí Bùi Thị Nhàn

26. Đồng chí Bùi Minh Khoa

27. Đồng chí Bùi Văn Hoàng

28. Đồng chí Bùi Văn Thời

29. Đồng chí Bùi Văn Huy

30. Đồng chí Bùi Văn Tin

31. Đồng chí Quách Văn Vị

32. Đồng chí Bùi Văn Cận

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quyết Thắng gồm 10 đồng chí. Chỉ định đồng chí Bùi Văn Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng; Đồng chí Quách Bảo giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng gồm: Bùi Văn Tẩn, Quách Văn Vinh, Bùi Xuân Tiến, Bùi Văn Mợi, Bùi Văn Vót, Quách Công Thái./.

 

 

Bùi Mai                                         

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai