Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Vừa qua, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với tập thể và lãnh đạo HĐND huyện năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Kiemdiem2019-1

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp đồng chí Bùi Văn Kía - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Báo cáo kiểm điểm tập thể thường trực HĐND huyện năm 2019. Theo đó, năm 2019, Thường trực HĐND huyện chủ động triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp đến các đồng chí trong Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, năm và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND theo đúng quy định. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phối hợp với UBND huyện và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. Kết quả trong năm 2019, tập thể Thường trực đã chỉ đạo, tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND huyện, ban hành 25 nghị quyết; hằng tháng, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định; HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 13 đơn vị HĐND cấp xã, giám sát chuyên đề được 35 cuộc đạt kế hoạch đề ra; điều hòa, chỉ đạo các Ban HĐND huyện tiến hành thành công 33 cuộc giám sát chuyên đề. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của các Tổ đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật và từng bước có sự đổi mới, trong năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Năm 2019, đã tổ chức thành công 4 đợt tiếp xúc cử tri tại 40 lượt điểm, có trên 4.000 lượt cử tri tham gia. Tổng hợp được 442 ý kiến, kiến nghị của cư tri để chuyển đến các cấp, các ngành xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của công dân luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm thực hiện. Đối với công tác phối hợp giữa HĐND,UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn được đảm bảo, chặt chẽ trong các hoạt động theo quy chế đã ký kết.

Tiếp đó cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm các thành viên của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại tập thể thường trực HĐND huyện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Văn Hành đề nghị các thành viên của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện cần  tiếp tục thực hiện tốt tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các hoạt động của HĐND huyện theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị; đôn đốc, thực hiện nghiêm các kết luận sau giám sát; theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND theo quy định; tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đề ra./.

 

 

 

Bùi Mai                

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10778622
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3972
4345
8317
1370812
62018
156591
10778622

Your IP: 3.234.241.200
2020-07-13 17:44

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction