TIN NỔI BẬT

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 13/12/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình quản lý tài nguyên và môi trường, công tác xây dựng, quản lý hành lang các công trình công cộng và công tác dồn điền đổi thửa năm 2019. Chủ trì hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp. Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng; lãnh đạo, chuyên viên các phòng TN&MT, KT&HT, NN&PTNT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo, công chức tại 24 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

IMG 5487

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã báo cáo kết quả đã đạt được năm 2019 của ngành, lĩnh vực. Cụ thể: phòng Tài nguyên và Môi trường đãtập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị và người dân. Thực hiện việc quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp theo đúng quy định; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu cho UBND huyện Quyết định giao đất cho 03 hộ gia đình, cho thuê đất 02 hộ, chuyển mục đích sử dụng đất 5.663,4 m2; thu hồi đất 161,8 ha. Thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho 03 công trình, dự án, trong đó tập trung vào Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng tỉnh Hòa Bình. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 631 trường hợp.

Công tác dồn điền đổi thửa đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kịp thời tại các xã; các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng. Kết quả năm 2019, đã thực hiện đạt 145,56 ha, trong đó: dồn điền 99 ha, đổi thửa 49,45 ha (riêng xã Yên Phú thực hiện dồn điền đạt 96,11 ha).

Về công tác quản lý hoạt động xây dựng và quản lý hành lang các công trình công cộng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm; chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn; đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

 

IMG 5481

Hội nghị được triển khai đến các xã, thị trấn thông qua 24 điểm cầu trực tuyến

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2020. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn cũng chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong quá trình quản lý công tác tài nguyên – môi trường, nông nghiệp, quản lý hành lang giao thông của đơn vị; lãnh đạo UBND xã Yên Phú đã báo cáo kết quả công tác dồn điền, đổi thửa của xã trong năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: phòng chuyên môn tham mưu công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải phù hợp, thuận lợi cho việc bố trí các điểm dân cư nông thôn; công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng các trình tự, quy định về thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết và xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai, các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện. Tích cực tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân về công tác dồn điền, đổi thửa trong tình hình mới.../.

 

Thanh Hoa

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT