Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 12/11/2019, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp UBND huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10; triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 và một số nhiệm vụ khác. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

IMG 4949

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 và dự thảo các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện. Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ đã triển khai các nội dung Quyết định số 2009/QĐ-UBND, ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và công tác cải cách hành chính năm 2019.

Trong tháng 10, các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, cụ thể: tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, các cây hoa màu vụ mùa hè thu; chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; thực hiện các giải pháp để phòng, chống dịch tả lợn châu phi; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 162 tỷ đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 62 tỷ đồng. Tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận Gà Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2019 đạt 3.883 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương đạt 53.720 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 78.319 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; đời sống của nhân dân được cải thiện, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được thực hiện đảm bảo tiến độ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục đóng góp ý kiến vào các bản dự thảo trình tại Kỳ họp HĐND huyện. Đối với nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tham mưu giải pháp thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. Tập trung công tác thu ngân sách nhà nước. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, thực hiện giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia; thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em; nâng cao các hoạt động văn hóa – xã hội. Tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, tập trung vào công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy./.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10963929
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
6315
5978
25753
1507383
97867
149458
10963929

Your IP: 34.238.248.103
2020-08-12 22:57

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction