Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm được tổ chức trang trọng, thiết thực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong toàn khu dân cư.

Dai doan ket

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở

 

Đồng chí Bùi Thị Vân – UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH – BTT- MTTQ về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Theo đó Ngày hội sẽ được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn huyện, thời gian tổ chức diễn ra 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 01/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019. Năm nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn khu dân cư xóm Răng Thiển, xã Văn Sơn tổ chức điểm cho toàn huyện. Nội dung ngày hội bao gồm hai phần, phần Lễ và phần Hội, phần lễ tổ chức không quá 90 phút, phần hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chú trọng các hoạt động phát huy truyền thống văn hóa dân tộc có tính cộng đồng cao. Về thành phần tham gia Ngày hội bao gồm toàn thể nhân dân hoặc đại diện gia đình ở khu dân cư; người dân đi làm ăn xa về địa phương, cán bộ công nhân, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị; lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; mời lãnh đạo Đảng chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể, các đơn vị kết nghĩa… Ngày hội được tổ chức tại các khu dân cư trong toàn huyện phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức lãnh phí.

Tại các địa phương tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tuyên truyền để nâng cao ý thức, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động chào mừng như: tọa đàm đối thoại với cấp ủy, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các vị lão thành cách mạng; cán bộ mặt trận qua các thời kỳ; khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư; tổ chức bình xét tuyên dương các cá nhân tiêu biểu,...

Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn huyện tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức với không khí phấn khởi đầm ấm nhất, để ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Bùi Văn Quang - Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12025934
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
522
6424
25482
2597935
155922
198183
12025934

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-28 02:08

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction