Thị trấn Vụ Bản: Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017

(LSĐT) - Sáng ngày 09/02/2018, UBND Thị trấn Vụ Bản đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

toàn cảnh hội nghị thị trấn
                                               Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, cán bộ và nhân dân Thị trấn Vụ Bản đã ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm đạt mức tăng trưởng cao; tổng thu nhập trên địa bàn đạt 193 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1,5 tỷ đồng, đạt 119,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương là 3,4 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Khối doanh nghiệp thu nhập tăng 10,82% so với năm 2016 và đạt 103% kế hoạch năm; các hộ kinh doanh, dịch vụ thu nhập đạt 110,2% so với năm 2016 và đạt 118,5% kế hoạch giao; tiểu thủ công nghiệp đạt 38,57% năm 2016 và đạt 128,7% kế hoạch. Lĩnh vực VH - XH có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Với những thành tích đạt được, năm 2017, UBND Thị trấn Vụ Bản đã được Bộ VH - TT& DL tặng bằng khen cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và công tác gia đình.

Phát huy kết quả đạt được, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thị trấn Vụ Bản đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Trong đó xác định vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tại hội nghị, UBND Thị trấn Vụ Bản đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực./.

 

Nguyễn Đào (Đài TT-TH)

Tin mới

Các tin khác