Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 24/9/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý III năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chính Vĩnh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Giao ban noi chinh

Quang cảnh Hội nghị

 

Chín tháng đầu năm 2019, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, đã chỉ đạo 06/06 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Lạc Sơn năm 2019. Các cơ quan trong khối nội chính huyện đã tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; công tác tiếp dân được củng cố; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không có oan sai, lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương; việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp,... của cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tác dụng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế tham nhũng trên địa bàn.

Hoạt động công tác tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả đáng kể; chất lượng hoạt động xét xử được nâng cao; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức được củng cố, chất lượng ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, nhất là của các cơ quan tư pháp ngày càng được tăng cường và hiệu quả hơn. Cụ thể: 9 tháng đầu năm 2019, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận và xử lý 38 đơn của công dân; Công an huyện đã tiếp nhận, xác minh, giải quyết 103/103 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xác minh, giải quyết 94 tin, đạt tỷ lệ 91,3%; thụ lý điều tra 71 vụ, 65 bị can; Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố 32 vụ, 36 bị can; Tòa án nhân dân huyện thụ lý 308 vụ án các loại, đã giải quyết 252 vụ, đạt 82%; Chi cục Thi hành án dân sự đã chủ động, tích cực đưa 100% số vụ việc ra thi hành theo quy định; các bước tổ chức thi hành án được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan nội chính huyện thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; Kế hoạch số 191-KH/HU, ngày 08/01/2019 về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, tham nhũng có thể xảy ra,.../.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11650752
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4611
10317
41821
2205878
146840
198241
11650752

Your IP: 3.237.67.179
2020-11-27 10:29

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction