Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Chiều ngày 17/9/2019, Đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ngành đã có buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Sơn để nắm bắt tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Hành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn.

 

IMG 3407

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, phát biểu chỉ đạo

 

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2019 của huyện, theo đó: Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm của huyện đạt 21.925 ha; cải tạo vườn tạp đạt 174 ha/200 ha; tổng diện tích cây ăn quả có múi 700 ha;công tác dồn điền đổi thửa đã thực hiện đạt 164 ha. Toàn huyện hiện có 8 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 22.805 triệu đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách địa phương đạt 733.855 triệu đồng, đạt 107,5% dự toán tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa phương đạt 495.665 triệu đồng. Chín tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao, thực hiện các chính sách xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững.

 

IMG 3417

Đ/c Bùi Đức Hinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu làm rõ một số nội dung

 

IMG 3412

Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ngành đã cùng trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của huyện liên quan đến việc thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực giáo dục – đào tạo, phát triển văn hóa – du lịch,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện trong 9 tháng vừa qua; đồng chí đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: định hướng và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của huyện; về quy hoạch đô thị cần tập trung lập quy hoạch chi tiết đối với Thị trấn Vụ Bản và các khu vực có tiềm năng;lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Chủ động huy động các nguồn lực để xây dựng cơ bản và tăng thu ngân sách. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp để thu hút đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khu vực xây dựng Hồ Cánh Tạng. Thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn; đầu tư xây dựng, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa, các dự án tiêu biểu của huyện…/.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11983763
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4534
5186
20041
2557774
113751
198183
11983763

Your IP: 3.239.242.55
2021-01-20 16:14

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction