Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 12/9, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị Bàn giao Trang thông tin điện tử; Tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành Trang thông tin điện tử cho 14 xã. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách quản trị Trang TTĐT 14 xã thiết lập Trang TTĐT.

bangiaoTrangTTDT2019

 

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông), từ năm 2018, UBND huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng Trang TTĐT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tháng 8/2018 huyện đã xây dựng thành công và đưa vào hoạt động Trang TTĐT 15 xã, thị trấn. Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp tục cấp kinh phí xây dựng Trang Thông tin Điện tử đối với 14 xã còn lại trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 29/29 xã có Trang Thông tin Điện tử đưa vào hoạt động.

Trang Thông tin Điện tử các xã, thị trấn huyện Lạc Sơn có địa chỉ truy cập: http://(Tên xã, thị trấn).hoabinh.gov.vn được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở TTTT tỉnh Hòa Bình. Với thiết kế khoa học, đảm bảo các nội dung theo quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

TrangTTDTMienDoi

 

Giao diện Trang TTĐT xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn

Khi đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử sẽ là cơ quan phát ngôn chính thống của các xã, thị trấn; có nhiệm vụ: Đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh và Huyện đến với công dân, cơ quan, tổ chức và Doanh nghiệp;Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với Chính quyền huyện một cách nhanh chóng, thuận tiện;Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.

Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử của các xã vào hoạt động sẽ cung cấp và đưa tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND đến với các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu. Đây cũng sẽ là cầu nối giữa các xã với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, giúp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận và đầu tư vào các xã có tiềm năng phát triển về nông, lâm nghiệp, thủy sản, các sản phẩm nghề truyền thống, dịch vụ, du lịch….

Đặc biệt, Trang Thông tin Điện tử các xã sẽ cập nhật đầy đủ, thường xuyên các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin … đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính và đáp ứng đạt tiêu chí nông thôn mới về truyền thông cho các xã giai đoạn 2016 – 2020.

Tại buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã được Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Sở TTTT tỉnh giới thiệu chức năng, tính năng kỹ thuật Trang TTĐT cấp xã; hướng dẫn sử dụng và khai thác các chức năng, cách thức quản trị, biên tập và cập nhật tin bài, văn bản trên Trang TTĐT; cấp các tài khoản quản trị vận hành trang thông tin điện tử xã./.

 

 

Bùi Mai                

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12029735
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4323
6424
29283
2597935
159723
198183
12029735

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-28 14:49

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction