Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Việc triển khai thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU và Quyết định số 367-QĐ/TU có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền trên toàn huyện.

tiep xuc doi thoai

Buổi tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo cấp huyện với nhân dân xóm Đá, xã Yên Phú năm 2019

Thực hiện các văn bản cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 08/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đến các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các chi Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền cấp huyện đã tổ chức 05 cuộc tiếp xúc đối, thoại với nhân dân; các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tổ chức được: 10 cuộc; cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại: 83 cuộc. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đạt kết quả tốt theo tinh thần Quyết định số 232-QĐ/TU; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia ý kiến vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương giàu đẹp đồng thời khơi dậy niềm tự hào, động viên nhân dân vươn lên trong cuộc sống, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.

Phát huy nhiệm vụ của cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phòng, chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ quán triệt việc triển khai thực hiện, tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thông qua hòm thư góp ý và công tác tiếp dân; góp ý trực tiếp vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế, quy định của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 2.692 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với 50.035 lượt người tham dự; Hội Cựu chiến binh tổ chức 5 cuộc cho cán bộ hội viên tham gia góp ý vào Điều lệ hội với 13 ý kiến, 225 lượt người tham gia; Hội Nông dân tổ chức lấy ý kiến của Hội viên tham gia vào sửa đổi Điều lệ hội 29 cuộc, 61 ý kiến, 1.537 lượt người tham gia; Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi 113 cuộc với 89 ý kiến và 3.322 lượt người tham gia, tham gia đóng góp ý kiến và báo cáo dự thảo đại hội công đoàn các cấp 283 cuộc với 59 ý kiến và 8.786 lượt người tham dự; Huyện đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào sửa đổi Điều lệ hội 01 cuộc với 32 ý kiến và 52 lượt người tham gia; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện lấy ý kiến vào dự thảo luật lao động sửa đổi 29 cuộc với 2.312 ý kiến và 4.163 ngưới tham gia.

Thông qua tiếp xúc, đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện, tích cực chỉ đạo các cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU và Quyết định số 367-QĐ/TU một cách hiệu quả, đảm bảo nội dung các cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở không né tránh, giải quyết được các vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm; tạo niềm tin, sự gắn bó giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, động viên nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

 

 

Đ/c Bùi Thị Vân - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận HU,

Chủ tịch UB MTTQ VN huyện                

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11627066
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4570
7461
18135
2205878
123154
198241
11627066

Your IP: 34.237.138.69
2020-11-24 14:18

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction