Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ được Mặt trận các cấp trong toàn huyện đặc biệt quan tâm, thực hiện lồng ghép chặt chẽ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo” là 1 trong 5 nội dung lớn của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ Việt Nam huyện chọn làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và triển khai thường xuyên hàng năm.  MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các để tạo sự đồng thuận trong quá trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở;phối hợp tiến hành rà soát hộ nghèo, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Gắn với Cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được thực hiện, với nhiều mô hình có hiệu quả như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ... Qua đó, nhân dân ở khu dân cư giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban vận động Qũy vì người nghèo các cấp triển khai cuộc vận động dưới nhiều cách làm hay, sáng tạo được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận và tổ chức tặng 460 xuất quà và trao cho các hộ nghèo trong huyện, hỗ trợ xây dựng và tu sửa 7 Nhà đại đoàn kết; các tổ chức thành viên, MTTQ xã, thị trấn tặng 2.002 xuất quà tổng trị giá 571 triệu đồng cho hộ nghèo, người mắc bênh hiểm nghèo, công nhân viên chức nghèo.

 

 

MTTQ giam ngheo

Uỷ ban MTTQ huyện trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Yên Phú

 

 

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tại các địa phương phấn đấu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các chương trình hoạt động cho phù hợp, nhằm huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây, ủng hộ tiền làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng xã hội hóa và được nhân dân đồng tình hưởng ứng đóng góp hàng chục ngàn ngày công, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM. Tính đến nay, toàn huyện có 08 xã về đích nông thôn mới, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 9 tiêu chí. Xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu: HTX chăn nuôi Hương Nhượng, Chí Thiện, Yên Phú; mô hình “Trồng bí xanh” xã Vũ Lâm, xã Bình Chân; mô hình “Nhân dân tham gia quản lý và phát triển kinh tế rừng” và “góp vốn giúp nhau phát triển trang trại” xã Mỹ Thành, Mô hình Tổ liên kết nuôi gà thả vườn ở Phú Lương; mô hình phát triển cây ăn quả có múi tại xóm Búm, xã Ân Nghĩa, từ các mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thực hiện tốt cuộc vận động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững là thiết thực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các hoạt động của cuộc vận động vừa phát huy nguồn lực vật chất chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo; đồng thời khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

 

Bùi Thị Vân

Trưởng Ban Dân vận HU,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10971220
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1997
5051
33044
1507383
105158
149458
10971220

Your IP: 34.200.218.187
2020-08-14 08:33

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction