Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Thực hiện Thông báo số 2043-TB/VPTU, ngày 04/01/2019 của Văn Phòng Tỉnh ủy Hòa Bình thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ đề giao ban chuyên đề năm 2019. Ngày 29/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên".

Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm BDCT, MTTQ và các đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí phó bí thư đảng ủy khối cơ quan, bí thư các chi bộ cơ sở.

Giaobanchuyende

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Nguyệt Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, năm 2018 huyện Lạc Sơn có 300 tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình, 601 lượt cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình; không có tập thể, cá nhân thuộc đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhưng chưa kiểm điểm; không có tập thể được gợi ý kiểm điểm; toàn huyện có 556 cấp ủy, tổ chức đảng lấy ý kiến góp ý vào báo cáo kiểm điểm, đạt 99,28%; số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng là 61 đơn vị (đạt 100%); số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá chất lượng 495 chi bộ (đạt 99,19%); số đảng viên được đánh giá chất lượng 7.405 đảng viên (đạt 92,85%).

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung vào phân tích, đánh giá và thẳng thắn trao đổi những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện theo quy định, tiêu chí mới của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Từ đó đề ra những giải pháp thiết thực cũng như đề xuất, kiến nghị đến các cấp nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự thẳng thắn, sôi nổi trong thảo luận của đại biểu, đồng chí đề nghị trong thời gian tới: các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn mức chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và tổ chức đảng, đảng viên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong Đảng; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, xếp loại vào dịp cuối năm; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, .... Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị, từ đó tiếp tục kiến nghị, đề xuất cấp trên xem xét, quyết định./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10972822
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3599
5051
34646
1507383
106760
149458
10972822

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-14 14:50

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction