TIN NỔI BẬT

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sau khi Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Qua kết quả triển khai, quán triệt, nhận thức của các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên; việc tổ chức thực hiện các mặt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến tích cực, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.       

 

anh1   

Người dân khám chữa bệnh BHYT

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác triển khai thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện: Công tác tuyên truyền được chỉ đạo, triển khai thông suốt từ huyện đến cơ sở. Mặt trận, các đoàn thể đã quan tâm phối hợp nhất là các cơ quan truyền thông, nên công tác tuyên truyền ở huyện đã có những đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung tuyên truyền chủ yếu theo hướng nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong tham gia bảo hiểm y tế; giới thiệu, động viên các đơn vị Doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động. Tính đến ngày 31/12/2018, số người tham gia Bảo hiểm y tế là 139.670 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 97,98% dân số, chi phí khám - chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế trên 39.025 triệu đồng cho trên 111.994 lượt người dân. 100% các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ hoàn toàn mức đóng đều được cấp phát đầy đủ thẻ BHYT để được khám chữa bệnh.

Từ năm 2009 đến nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc tiếp nhận các giao dịch hành chính về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện được thực hiện bằng nhiều hình thức, thuận lợi như: Nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện, qua Cổng thông tin điện tử cơ quan Bảo hiểm xã hội... bảo đảm các giao dịch được tiếp nhận và giải quyết nhanh, hiệu quả. Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính “một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; niêm yết công khai các quy trình, thủ tục giải quyết Bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nắm bắt đầy đủ thông tin và giám sát trực tiếp các hoạt động giao dịch của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

 

anh2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

Ðể chính sách Bảo hiểm y tế thực sự góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh và ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ Bảo hiểm y tế… qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám, chữa bệnh được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế và chuẩn bị lộ trình thích hợp tiến đến Bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân trong những năm tiếp theo./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT