Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sau khi Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Qua kết quả triển khai, quán triệt, nhận thức của các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên; việc tổ chức thực hiện các mặt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến tích cực, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.       

 

anh1   

Người dân khám chữa bệnh BHYT

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác triển khai thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện: Công tác tuyên truyền được chỉ đạo, triển khai thông suốt từ huyện đến cơ sở. Mặt trận, các đoàn thể đã quan tâm phối hợp nhất là các cơ quan truyền thông, nên công tác tuyên truyền ở huyện đã có những đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung tuyên truyền chủ yếu theo hướng nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong tham gia bảo hiểm y tế; giới thiệu, động viên các đơn vị Doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động. Tính đến ngày 31/12/2018, số người tham gia Bảo hiểm y tế là 139.670 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 97,98% dân số, chi phí khám - chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế trên 39.025 triệu đồng cho trên 111.994 lượt người dân. 100% các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ hoàn toàn mức đóng đều được cấp phát đầy đủ thẻ BHYT để được khám chữa bệnh.

Từ năm 2009 đến nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc tiếp nhận các giao dịch hành chính về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện được thực hiện bằng nhiều hình thức, thuận lợi như: Nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện, qua Cổng thông tin điện tử cơ quan Bảo hiểm xã hội... bảo đảm các giao dịch được tiếp nhận và giải quyết nhanh, hiệu quả. Triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính “một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; niêm yết công khai các quy trình, thủ tục giải quyết Bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nắm bắt đầy đủ thông tin và giám sát trực tiếp các hoạt động giao dịch của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

 

anh2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện

Ðể chính sách Bảo hiểm y tế thực sự góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh và ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ Bảo hiểm y tế… qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám, chữa bệnh được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế và chuẩn bị lộ trình thích hợp tiến đến Bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân trong những năm tiếp theo./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11986202
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1205
5768
22480
2557774
116190
198183
11986202

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-21 05:00

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction