Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 15/5, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng hai Ban HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

DcHanh-15-5-19

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Giao ban 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chọn chủ đề “Giải pháp, định hướng nâng cao hiệu quả công hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã huyện Lạc Sơn trong thời gian tới”. Đây là chủ đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực với nhiều vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám giát của Quốc hội và HĐND cho các đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị giao ban chuyên đề; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã. Do vậy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn cơ bản đã nắm được trách nhiệm của mình trong việcthực hiện hoạt động giám sát theo quy định của Luật.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn từng bước đi vào nề nếp; nội dung chương trình giám sát cơ bản phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Việc giám sát thông qua xem xét báo cáo và các văn bản liên quan tại các kỳ họp HĐND cấp xã được tiến hành nghiêm túc, theo Luật định. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo chuyên đề đã đạt được những kết quả và có tác dụng rõ rệt; hàng năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã đã xây dựng được kế hoạch, chương trình giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã làm rõ kết quả, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, từ đó kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ quan, đơn vị.

DcChuc15-5-19

 

Đồng chí Quách Văn Chúc - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo đề dẫn đánh giá thực trạng, giải pháp định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp xã huyện Lạc Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt thì Thường trực HĐND, các Ban HĐND một số đơn vị chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác theo quy định, dẫn đến hoạt động không đồng đều; nhận thức chưa đầy đủ, thiếu toàn diện về hoạt động HĐND nói chung và giám sát nói riêng nên hoạt động giám sát chưa được quan tâm đúng mức, thể hiện ở các nội dung: Chưa xây dựng kế hoạch giám sát; trình tự tiến hành cuộc giám sát chưa đúng quy định; nội dung giám sát mang tính hình thức, sơ sài, chưa có chiều sâu, chưa đi vào vấn đề nổi cộm ở địa phương; kết thúc giám sát chưa ra được kết luận, chỉ ra các điểm cần khắc phục. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện thường xuyên. Hầu hết các Ban của HĐND các xã, thị trấn chưa thực hiện được nhiệm vụ giám sát theo quy định.

VanAnh-15-5-19

Đồng chí Phạm Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Vụ Bản trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, có 15 ý kiến đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các Ban HĐND huyện đã phát biểu trao đổi, thảo luận. Tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bên liên quan trọng việc xây dựng chương trình giám sát, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hàng năm; Việc lựa chọn chủ đề giám sát giữa hai kỳ họp, tổ chức đoàn giám sát, trình tự tiến hành các cuộc giám sát; Việc ban hành thông báo các kết luận giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau giám sát; Theo dõi, đôn đốc các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau giám sát; thực hiện tái giám sát; Kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trong chỉ đạo, phân công xử lý các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp; chỉ đạo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã

Toancanh-15-5-19

Các đại biểu là Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các Ban HĐND các xã, thị trấn tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới HĐND các xã, thị trấn cần làm tốt một số nhiệm vụ: Khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức hoàn thành các Chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường trách nhiệm của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.  Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp giữa năm 2019 HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các Nghị quyết HĐND, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND. Không ngừng đổi mới, nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân./.

 

 

Bùi Mai                      

 

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11985954
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
957
5768
22232
2557774
115942
198183
11985954

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-21 04:05

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction