(LSĐT) - Ngày 03/5, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019; lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện.

Thgkythang5

Hội nghị Thường trực HĐND huyện tháng 5/2019

Trong tháng 4 năm 2019,  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo luật định, đảm bảo quy trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức 02 cuộc kiểm tra đối với HĐND xã; tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; Duy trì và tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến các cơ quan, ngành chức năng theo thẩm quyền. Các Ban HĐND huyện chủ động triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình làm việc năm 2019. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề, Ban Pháp chế thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị.

Tháng 5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch; tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện cùng một số ngành có liên quan thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019 và phân công công việc chuẩn bị văn bản trình tại kỳ họp; Tổ chức Hội nghị Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019; Đôn đốc các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND huyện giám sát theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, thảo luận các nội dung Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn trong công tác xây dựng, triển khai, thực hiện, sửa đổi nghị quyết của HĐND; chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các kỳ họp của HĐND; hoạt động giám sát, thực hiện kiến nghị sau giám sát; tiếp xúc cử tri, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND huyện Lạc Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 cũng như hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 đề nghị: Các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác kiểm tra, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo kế hoạch; chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp giữa năm 2019; tổ chức tốt Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Đề nghị UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành viên UBND huyện đối với các nội dung Quy chế Phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bản Quy chế đảm bảo tính khách quan trước khi ban hành, tổ chức thực hiện./.

 

 

Bùi Mai                    

 

 

Văn bản mới

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Điện thoại hữu ích

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

+ Email: 

duongdaynong copy

 

phan anh kien nghi

HD-dichvucongtr

 

Phong GDDT

hat doi

BaoNhandan
BDT Dang CS
vietnamplus
CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015

Thống kê truy cập

9772964
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1596
1443
3039
392447
25583
39802
9772964

Your IP: 34.237.76.91
2019-09-16 17:04
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction