(LSĐT) - Ngày 19/7, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XIX. Dự kỳ họp có các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX; các đồng chí là thành viên BCĐ triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ tọa kỳ họp.

DcHanh-KY10

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10

Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và quyết định thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Theo các phương án được biểu quyết thông qua, đã sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các đơn vị cấp xã: Thị trấn Vụ Bản và xã Liên Vũ thành 1 đơn vị hành chính mới với tên gọi là thị trấn Vụ Bản; xã Bình Chân, Bình Cảng, Vũ Lâm thành 1 đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Vũ Bình; xã Chí Thiện, Phúc Tuy, Phú Lương thành 1 đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Quyết Thắng. Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ từng bước tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường QH4, thị trấn Vụ Bản với quy mô: Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 560m và 01 cầu trên đường, thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị Cấp III, có tổng mức đầu tư khoảng 56.000.000.000 đồng; nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2019 đến năm 2021.

DcChanh-KY10

Đồng chí Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương Đường QH 4, thị trấn Vụ Bản

DcHien-KY10

Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện phát biểu thảo luận tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu khách quan của sự phát triển, cũng là bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, phát sinh liên quan đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; người dân phải tiến hành chuyển đổi một số giấy tờ có liên quan từ xã cũ sang xã mới; việc bố trí, quản lý, sử dụng hiệu quả và giải quyết các vướng mắc, tồn tại về kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội; việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách sau sáp nhập cũng phát sinh nhiều khó khăn. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Đối với chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường QH4, thị trấn Vụ Bản, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoàn thiện các bước thủ tục để công trình được triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, nâng cao đời sống của nhân dân. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, sau Kỳ họp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chủ trương của huyện; đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Toancanh-KY10Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIX./.

 

 

Bùi Mai                               

 

(LSĐT) - Theo Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức để quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Toancanh-ky9-2019-1

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Kỳ họp bất thường sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét thông qua: Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp sẽ khai mạc vào hồi 14h, ngày 19/7/2019./.

 

 

Bùi Mai                         

 

(LSĐT) - Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ được Mặt trận các cấp trong toàn huyện đặc biệt quan tâm, thực hiện lồng ghép chặt chẽ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo” là 1 trong 5 nội dung lớn của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ Việt Nam huyện chọn làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và triển khai thường xuyên hàng năm.  MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các để tạo sự đồng thuận trong quá trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở;phối hợp tiến hành rà soát hộ nghèo, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Gắn với Cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được thực hiện, với nhiều mô hình có hiệu quả như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ... Qua đó, nhân dân ở khu dân cư giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban vận động Qũy vì người nghèo các cấp triển khai cuộc vận động dưới nhiều cách làm hay, sáng tạo được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận và tổ chức tặng 460 xuất quà và trao cho các hộ nghèo trong huyện, hỗ trợ xây dựng và tu sửa 7 Nhà đại đoàn kết; các tổ chức thành viên, MTTQ xã, thị trấn tặng 2.002 xuất quà tổng trị giá 571 triệu đồng cho hộ nghèo, người mắc bênh hiểm nghèo, công nhân viên chức nghèo.

 

 

MTTQ giam ngheo

Uỷ ban MTTQ huyện trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Yên Phú

 

 

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tại các địa phương phấn đấu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các chương trình hoạt động cho phù hợp, nhằm huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây, ủng hộ tiền làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng xã hội hóa và được nhân dân đồng tình hưởng ứng đóng góp hàng chục ngàn ngày công, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM. Tính đến nay, toàn huyện có 08 xã về đích nông thôn mới, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 9 tiêu chí. Xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu: HTX chăn nuôi Hương Nhượng, Chí Thiện, Yên Phú; mô hình “Trồng bí xanh” xã Vũ Lâm, xã Bình Chân; mô hình “Nhân dân tham gia quản lý và phát triển kinh tế rừng” và “góp vốn giúp nhau phát triển trang trại” xã Mỹ Thành, Mô hình Tổ liên kết nuôi gà thả vườn ở Phú Lương; mô hình phát triển cây ăn quả có múi tại xóm Búm, xã Ân Nghĩa, từ các mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thực hiện tốt cuộc vận động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững là thiết thực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các hoạt động của cuộc vận động vừa phát huy nguồn lực vật chất chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo; đồng thời khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

 

Bùi Thị Vân

Trưởng Ban Dân vận HU,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

(LSĐT) - Ngày 09/7/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về tiến độ triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

TKythang7

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Theo dự thảo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2019, huyện Lạc Sơn sẽ sắp xếp lại 08 đơn vị xã, thị trấn để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới. Bao gồm: Thị trấn Vụ Bản và xã Liên Vũ thành 1 đơn vị hành chính; xã Bình Chân, Bình Cảng, Vũ Lâm thành 1 đơn vị hành chính; xã Chí Thiện, Phúc Tuy, Phú Lương thành 1 đơn vị hành chính. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đều thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch như: Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; ban hành kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri và trình HĐND các cấp xem xét, thông qua với kết quả tán thành trên 90%.

Đối với việc đầu tư xây dựng công trình đường QH4 thị trấn Vụ Bản, theo báo cáo đề xuất của UBND huyện nêu: Hiện trạng toàn tuyến đường QH4 dài khoảng 536m. Điểm đầu tuyến giao cắt tại điểm quy hoạch số 13 đường bê tông nhựa đi trung tâm thị trấn (Cầu ngầm Vụ Bản), điểm cuối tuyến giao vắt với Quốc lộ 12B tại điểm 31A. Hiện nay, toàn tuyến là đường mở mới chưa được đầu tư xây dựng, trên tuyến có 01 ngầm tràn qua Sông Bưởi. Dự kiến tổng mức đầu tư xin chủ trương là 56.000.000.000 đồng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Do đó, đỏi hỏi cả hệ thống chính trị cần nghiêm túc thực hiện. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành liên quan và các địa phương bám sát hướng dẫn của cấp trên, Kế hoạch của huyện và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ thời gian. Đề nghị UBND huyện chuẩn bị tốt các nội dung theo quy định để trình HĐND huyện thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Đối với việc xin chủ trương xây dựng tuyến đường QH4 thị trấn Vụ Bản, sau khi được hoàn thành góp phần kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông khu vực và các vùng lân cận. Đây là công trình giao thông đô thị cấp III, mức đầu tư xây dựng lớn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, cụ thể các nội dung theo quy định; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt; thực hiện các bước thủ tục để công trình được triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, nâng cao đời sống của nhân dân./.

 

 

 

Bùi Mai             

 

(LSĐT) - Sáng ngày 08/7/2019, Hội LHPN huyện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện có đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

 

Hoi LHPN

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

Hơn 2 năm qua, Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Lạc Sơn, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp Hội trong huyện đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.Theo báo cáo tại Hội nghị, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hộiđề ra. Cụ thể: Hội đã thành lập 03 hợp tác xã (2 hợp tác xã nuôi gà, 01 hợp tác xã mây tre đan), 04 tổ hợp tác nuôi gà sạch, 02 tổ liên kết trồng rau an toàn, 05 mô hình vườn rau sạch; tổ chức 21 lớp dạy nghề cho 630 cán bộ, hội viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.300 lao động nữ, tổ chức 49 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đã làm tốt công tác giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, trong nửa nhiệm kỳ Hội đã giúp 1.635 hộ do phụ nữ làm chủ với số tiền là: 912.000.000đ và có 835 hộ thoát nghèo, xây 3 nhà mái ấm tình thương cho 3 hộ gia đình khó khăn. Thành lập các mô hình tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế như mô hình "nền tảng cho sự thay đổi", mô hình "học và làm theo Bác", mô hình “hũ gạo tiết kiệm”, mô hình “nuôi lợn nhựa”,... với tổng số tiền tiết kiệm là: 11.423.000.000đ giúp cho 1.735 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; thành lập mô hình "góp vốn xoay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh", trong nửa nhiệm kỳ Hội vận động được 2.231 hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội chú trọng, đã kết nạp mới 1.143 hội viên, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 156 hội viên...và nhiều các hoạt động nổi bật khác. Với những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ qua, đã có 24 tập thể, 78 cá nhân được Ban Chấp hành Hội LHPN huyện biểu dương tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được các cấp Hội vẫn còn gặp một số khó khăn trong thời gian qua như: tỷ lệ thu hút hội viên còn thấp, còn 4 xã có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%; tỷ lệ thu hút hội viên trong toàn huyện tính đến nay là 61,62%, một số hội viên trong lúc nông nhàn còn đi làm ăn xa dẫn đến việc quản lý hội viên gặp khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ Hội kiêm nhiệm chưa được quan tâm... Hội cũng đã đề xuất một số giải pháp như: quan tâm chế độ đãi ngộ cho các cán bộ Hội kiêm nhiệm, xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở Hội nhiều hơn, mở các lớp dạy nghề cho phụ nữ nông thôn, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã đạt được. Các đồng chí yêu cầu: các cấp Hội phụ nữ trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Tập trung vào các chỉ tiêu chưa đạt để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lạc Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Bùi Tín (Hội LHPN)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Điện thoại hữu ích

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

+ Email: 

duongdaynong copy

phan anh kien nghi

Phong GDDT

hat doi

BaoNhandan
BDT Dang CS
vietnamplus
CongthongtinCP
BANG-GIA-DAT-2015
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction