THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

NỘI DUNG

 13/TB-UBND  07/02//2020

 

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình KTXH tháng 01/2020

 
                                                                          (XEM CHI TIẾT)            

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai