Thời sự trong ngày

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Với 440/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,10% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Quốc hội đã chính thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. (Ảnh: BL)

 

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, chiều 9/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngoài việc xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là phù hợp, tuy nhiên, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận, góp ý kiến cùng với văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến tại kỳ họp thứ 10). Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo.

Có ý kiến đề nghị bổ sung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 việc xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; đề nghị rút việc xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, bổ sung việc xem xét báo cáo về nội dung này năm 2021 vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV nhằm thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (điểm a khoản 2 Điều 13).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hàng năm, Chính phủ đều có báo cáo riêng trình Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung này được thảo luận tại các phiên họp về công tác tư pháp và tình hình kinh tế-xã hội. Hơn nữa, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan, trong đó bao gồm các nội dung mà đại biểu đề xuất. Vì vậy, không bổ sung các báo cáo này vào chương trình giám sát năm 2021.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trình Quốc hội khóa XV xem xét báo cáo đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội./.

 

Theo: Dangcongsan.vn

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai