Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục quyết định hoãn đại hội đảng bộ các cấp để tập trung vào công tác phòng, chống dịch.

Lấy mẫu bệnh phẩm trong khu vực cách ly tập trung (Ảnh: Cẩm Thủy) 

 

Tại tỉnh Kiên Giang, tại Công văn số 1069-CV/TU ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

 

Tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy đã có Công văn số 2086-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh nghiêm túc thực hiện tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm. Theo đó, việc tạm hoãn được thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả. Công văn cũng nêu rõ, trong thời gian này, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, nhân sự. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tạm dừng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 3/2020, chuyển các nội dung sinh hoạt trong tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2020 đến đảng viên để đóng góp trực tiếp vào văn bản.

 

Tại tỉnh Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 1940, trong đó yêu cầu tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách có hiệu quả nhất. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp; khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm thì sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch chung.

 

Tại tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở từ ngày 28/3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trong tỉnh tạm hoãn việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp cơ sở có trên 20 người tham dự; đảng bộ cấp cơ sở (kể cả đại hội điểm cấp trên cơ sở) cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 30/5/2019, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

 

Tại tỉnh Quảng Bình, ngày 27/3/2020, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký Công điện gửi các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Nhiều địa phương quyết định hoãn đại hội đảng bộ các cấp để tập trung vào công tác phòng, chống dịch (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: quangninh.gov.vn)

Tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/3/2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/3/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, chỉ thị đề cập tới việc tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới của Thường trực Ban Bí thư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy. Đối với sinh hoạt chi bộ định kỳ ở địa bàn dân cư đầu tháng 4/2020, điều chỉnh lịch về cuối tháng với hình thức phù hợp, không tập trung đông người, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

 

Tại tỉnh Yên Bái, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, tỉnh Yên Bái cũng đã tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện trập trung trên 20 người, bao gồm đại hội đảng bộ các cấp từ 0h ngày 28/3/2020. Trước đó, tỉnh Yên Bái đã cơ bản tổ chức xong các đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các xã, phường, thị trấn và sở, ban, ngành đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố bắt đầu diễn ra từ tháng 5 năm nay.

 

Tại tỉnh Hải Dương, ngày 27/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, kể cả đại hội điểm và đại hội đã triệu tập đại biểu. Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, Thành ủy Hải Dương đã quyết định tạm dừng việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Hải Dương và Đại hội Đảng bộ phường Nam Đồng theo kế hoạch diễn ra trong tuần tới. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

 

Các cấp, các ngành trên địa bàn được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động chỉ đạo, điều hành, học tập, thực hiện thủ tục hành chính. Hải Dương xác định việc tập trung phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch và điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu cao nhất hiện nay.

 

Tại tỉnh Bắc Giang, Tỉnh ủy đã có Công văn hỏa tốc số 2394-CV/TU yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và các hoạt động hội họp, tụ tập đông người để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/3/2020 tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch./.

 

 

Theo: Dangcongsan.vn

 

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11474204
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2434
6197
8631
2061689
168533
226503
11474204

Your IP: 18.232.146.112
2020-10-26 09:09

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction