Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Ngày 7/10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 giải trình các nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến vào nội dung Kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Tại hội nghị, đại diện các Sở TN&MT, UBND các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn đã giải trình các nội dung về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NĐ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau cổ phần hóa; việc triển khai các giải pháp xử lý rác thải của TP Hòa Bình; tình trạng ô nhiễm tại Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hoàng Long, thị trấn Lương Sơn và tình hình xử lý rác thải của Công ty Năng lượng môi trường Bắc Việt, huyện Kỳ Sơn. Quy trình, hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai. 
 
Sau khi nghe báo cáo giải trình của Sở TN&MT, các đại biểu cơ bản cho rằng, báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng các vấn đề mà cử tri và đại biểu đã nêu. Tuy nhiên, chưa đề ra được những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
 
Phát biểu kết luận nội dung giải trình, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 92 của HĐND tỉnh chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Đồng chí yêu cầu, UBND tỉnh triển khai tăng cường quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp sau cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước. Cần rà soát để nắm rõ hiện trạng đất ở các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa; cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp, sau khi thanh tra, kiểm tra, việc thu hồi phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc.
 
Đối với việc xử lý rác thải tại 2 huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, cần nhanh chóng xử lý vấn đề ô nhiễm tại bãi rác của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hoàng Long. Về lâu dài cần nghiên cứu quy hoạch khu xử lý rác thải mới sao cho phù hợp và đảm bảo môi trường. Đối với Công ty Năng lượng môi trường Bắc Việt, đề nghị đầu tư hoàn thiện công nghệ đảm bảo an toàn cho hoạt động xử lý rác thải của nhà máy và KDC xung quanh. Đầu tư hệ thống đường điện đến chân công trình và có tuyến đường đi riêng chuyên chở rác, tránh đi vào khu dân cư.
 
*Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI do Ban KT - NS, Ban VH - XH báo cáo kết quả thẩm tra. Theo đó, Ban KT  NS đã thẩm tra 21 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chủ trương dừng thực hiện đầu tư dự án đường hạ tầng du lịch và cảng Ba cấp; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình 30a và điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; Nghị quyết phê duyệt dự kiến kế hoạch đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung lần 3 các dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ban VH - XH thẩm tra Nghị quyết bãi bỏ khoản 2, điều 1, Nghị quyết số 118/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, thể thao và nghệ thuật.
 
Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp lần này.
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp lần này. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ các dự án để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu. Đối với nội dung chương trình Kỳ họp bất thường, đồng chí yêu cầu bổ sung thêm thảo luận tại tổ để các đại biểu có thời gian nghiên cứu và thảo luận các nghị quyết./.
 
 
 
 
 
Theo: Baohoabinh.com.vn
 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568328
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3871
4433
26130
4157818
82690
123263
13568328

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 20:35

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction