Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Sáng 20/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành liên quan; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các cơ quan, ngành chức năng huyện Lạc Sơn.
 

Đồng Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thị sát tiến độ xây dựng khu tái định cư xóm Đá Mới, xã Yên Phú (Lạc Sơn). 
 
Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư 3.115 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2017 đến năm 2022. Hợp phần xây dựng công trình do Ban quản lý Đầu tư xây dựng thủy lợi 1 - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. UBND tỉnh quản lý hợp phần bồi thường hỗ trợ và tái định cư, UBND huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư. Dự án đạt mục tiêu xây dựng hồ chứa điều tiết nguồn nước để cấp nước tới cho khoảng  6.400 ha đất canh tác của 17 xã thuộc huyện Lạc Sơn và Yên Thủy và một số địa phương khác. Hạng mục chính xây dựng gồm: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ nằm trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khoảng 1.238 ha (gồm: đất cho công trình 728,5 ha, đất phục vụ tái định cư 510 ha). Tổng số hộ phải di chuyển là 652 hộ, tái định cư cho 630 hộ thuộc các xã Yên Phú, Bình Hẻm, Văn Nghĩa (Lạc Sơn)… Đến nay, đã giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho chủ đầu tư hợp phần xây dựng công trình đầu mối phần vai đập với diện tích  63,17 ha, phần vai trái đập đã cơ bản kiểm đếm xong tài sản trên đất. UBND huyện Lạc Sơn đang chỉ đạo triển khai xây dựng các điểm tái định cư, nhà thầu đang thi công tiểu dự án 1 - Khu tái định cư xóm Đá Mới. Các điểm tái định cư còn lại đang triển khai hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư. Kế hoạch vốn giải ngân được giao là 780 tỷ đồng và đã giải ngân được 46 tỷ đồng.
 
Chủ đầu tư hợp phần xây dựng cam kết xây dựng kế hoạch tổ chức thi công khi có mặt bằng, phấn đấu tháng 10/2021 sẽ tích nước.
 
Thị sát thực tế khu vực công trình đầu mối và điểm tái định cư xóm Đá Mới, xã Yên Phú, nghe các chủ đầu tư, các ngành chức năng, chính quyền huyện Lạc Sơn báo cáo tình hình triển khai dự án, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức công tác GPMB giao cho chủ đầu tư hợp phần công trình đầu mối. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện Lạc Sơn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai các chính sách hỗ trợ đền bù GPMB, tạo sự đồng thuận của người dân ủng hộ dự án. Đối với công tác GPMB, bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đạt được mục tiêu cho người dân có chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ. Tính toán phát triển sản xuất, bảo đảm cuộc sống căn cơ, ổn định lâu dài cho người dân. Xem xét, tính toán phương cho người dân tự tái định cư. Quyền lợi của người dân phải được đặt vào vị trí tương xứng với tầm quan trọng của dự án.
 
Đối với tiến độ thi công công trình, hiện nay, tiến độ đang rất chậm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Chủ đầu tư hợp phần xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị tổ chức thi công các hạng mục, xây dựng phương án làm kênh dẫn nước đầu mối để bổ sung vào dự án, phục vụ nhu cầu nước tưới sản xuất cho người dân khu vực dự án và các địa phương lân cận. Phải làm rõ trách nhiệm nếu không giải ngân được nguồn vốn. Hạng mục xây dựng đường tránh phải bảo đảm tính đồng bộ, kết nối hạ tầng và để phát huy hiệu quả dự án. Chủ đầu tư và UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ tái định cư linh hoạt hơn để tăng tính hiệu quả của dự án và quyền lợi của người dân.
 
 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú  (Lạc Sơn) đã tổ chức tốt tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án.
 
Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cấp ủy, chính quyền xã Yên Phú (Lạc Sơn) đã tổ chức tốt tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án.
 
 
 
 
 
 
Theo: Baohoabinh.com.vn
 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12766018
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3883
6520
26679
3337634
88999
174429
12766018

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-16 14:02

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction