Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Chiều 5/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp, xem xét thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI.
 
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. 
Các Tờ trình gồm: dự thảo NQ quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; dự thảo NQ thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; dự thảo NQ hỗ trợ CB, CC, VC, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; dự thảo NQ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách T.Ư năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo NQ số 71/2018/QH14; dự thảo NQ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của NQ số 95/2018/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh; dự thảo NQ về phương án phân bổ nguồn vốn NSNN để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình; dự thảo NQ phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng NTM.
 
Trong đó, Tờ trình về việc ban hành dự thảo NQ của HĐND tỉnh về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình nêu rõ: Phương án sắp xếp ĐVHC của tỉnh gồm: Cấp huyện có 2 đơn vị liên quan phải sắp xếp. Sau sắp xếp, giảm 1 huyện (Kỳ Sơn) chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, nhập với TP Hòa Bình.
 
Cấp xã có 106 đơn vị liên quan phải sắp xếp thuộc 11/11 huyện, thành phố, gồm: 31 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 24 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp, 51 đơn vị giáp ranh liền kề, giảm 59 ĐVHC cấp xã.
 
Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, tỉnh Hòa Bình có 10 ĐVHC cấp huyện (9 huyện, 1 thành phố); 151 ĐVHC cấp xã (131 xã, 9 phường và 11 thị trấn).
 
Xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình dự thảo NQ, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo.
 
Riêng về dự thảo NQ thông qua chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, các đại biểu bày tỏ băn khoăn khi sáp nhập giữa xã vùng 135 với xã không trong vùng 135 và giữa xã đặc thù với xã không đặc thù thì sẽ ảnh hưởng đến thực hiện chính sách đầu tư của Nhà nước cũng như việc thụ hưởng chính sách dân tộc, chính sách đặc thù. Ngoài ra, khi sáp nhập giữa xã được phong tặng danh hiệu anh hùng với xã không anh hùng thì cần xem xét như thế nào?
 
Về việc xác định tiêu chí dân số đối với các xã sáp nhập, có ý kiến cho rằng cần xác định rõ thời điểm để đảm bảo chính xác và thống nhất chung. Đặc biệt, việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư cần tính toán hợp lý, không để ảnh hưởng đến tư tưởng, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức...
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh văn bản. Đối với Tờ trình dự thảo NQ quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019 - 2020, đồng chí thống nhất với mức tăng so với năm học trước từ 1.000 - 3.000 đồng, đây là mức hợp lý do chỉ số lạm phát nền kinh tế và tỷ lệ trượt giá.
 
Về chủ trương sắp xếp ĐVHC, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, việc đặt tên, đổi tên cho các ĐVHC sau sáp nhập cần tôn trọng với đề xuất của cơ sở nhưng phải phù hợp, đảm bảo yếu tố văn hóa, lịch sử và có sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri. Các sở, ngành cần vào cuộc giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến lĩnh vực của mình.
 
Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Tài chính và UBND các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, giải pháp, nhất là việc triển khai thực hiện các dự án có tính khả thi, cũng như dự báo giải ngân các nguồn vốn từ nay đến cuối năm nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2019 là 9,5%.
 
Hiện, tỉnh chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đã thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban xây dựng KT - XH, nhưng đến nay quy hoạch về phát triển KT - XH tỉnh lại chưa làm được, do vậy cần hết sức quan tâm tới vấn đề này. 
 
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT cần quan tâm xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019, 2020, những việc cần làm để đạt kế hoạch tăng trưởng…
 
 
 
 
 
Theo: Baohoabinh.com.vn
 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10959989
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2375
5978
21813
1507383
93927
149458
10959989

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-12 10:13

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction