Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Chiều 29/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng đối với phát triển KT - XH của tỉnh.
 
Theo đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Tờ trình, dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo Quyết định về Quy định cơ cấu tổ chức Đài PT-TH tỉnh.
 
Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 29/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
 
Những năm qua, hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh đều phù hợp với định hướng phát triển KT - XH, chiến lược xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phù hợp với định hướng vận động nguồn viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán chương trình vận động, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực và giải quyết các vấn đề xã hội.
 
Tuy nhiên, tại một số địa phương, khi thực hiện dự án xảy ra nhiều bất cập, có trường hợp không sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ gây thất thoát, lãng phí các công trình sử dụng vốn viện trợ. Một số nguồn viện trợ sử dụng dàn trải, nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao; ý thức sử dụng của người hưởng lợi từ dự án còn thấp...
 
Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tính từ ngày 1/1 - 25/7/2019, có tổng số 2.090 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó có 1.125 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 1.073 nhiệm vụ, quá hạn 52 nhiệm vụ), còn 965 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn 965 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn).
 
Cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo báo cáo, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung xây dựng. Đặc biệt về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, có những ý kiến cho rằng, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm cho cán bộ, công chức phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đề nghị tỉnh xây dựng cơ chế hỗ trợ du lịch cộng đồng cho 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nói riêng và du lịch của tỉnh nói chung; tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư vào du lịch cộng đồng cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.
 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho biết, hiện nay, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công chậm; giải phóng mặt bằng các dự án về giao thông gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các sở, ngành chức năng giải quyết vấn đề này để dự án thực hiện đảm bảo đúng tiến độ...
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh văn bản và ban hành.
 
Về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, sở, ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án nói chung và các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư nói riêng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Hàng tháng cần kiểm điểm tiến độ thực hiện, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tìm hướng khắc phục.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường giải pháp thực hiện 5 chỉ tiêu khó đạt mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhất là phấn đấu đảm bảo thu NSNN 5 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, chữ kỹ số, hướng tới thực hiện các cuộc họp không giấy tờ.
 
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được về nghỉ hưu theo chế độ.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh vừa được nghỉ hưu theo chế độ.
 
 
 
 
 
 
Theo: Baohoabinh.com.vn
 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11976858
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2815
5351
13136
2557774
106846
198183
11976858

Your IP: 3.227.247.17
2021-01-19 10:53

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction