Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. (Ảnh: quochoi.vn)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 11/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 443/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Nghị quyết quy định tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.683.045 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.681.414 tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018; bội chi ngân sách nhà nước là 136.963 tỷ đồng bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1526/BC-UBTCNS14 ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, nhất là trong việc phân bổ, giao vốn, sử dụng, quản lý, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về quyết toán NSNN năm 2017.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật NSNN… Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tham nhũng. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Để giám sát việc thực hiện, Quốc hội cũng giao Ủy ban TVQH, Ủy ban TCNS, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Theo: Dangcongsan.vn