Quốc hội lấy ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử đối với một số nội dung
trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. (Ảnh: Bích Liên)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 3/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử đối với một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung đầu tiên liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông, có 02 Phương án được đưa ra:Phương án 01- Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn; Phương án 02- Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông

Biểu quyết bằng hệ thống điện tử đối với phương án 01, đã có 214/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 44,21% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 212/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 43,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với phương án 02, đã có 240/417 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 49,59% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 169/417 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 34,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, kết quả biểu quyết cho thấy cả 02 phương án đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Liên quan đến quy định về thời gian bán rượu bia, có 02 phương án được đưa ra gồm: Phương án 01 - Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau; Phương án 02 - Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Biểu quyết bằng hệ thống điện tử đối với phương án 01, đã có 224/440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 46,28% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 206/440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 42,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với phương án 02, đã có 214/432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 44,21% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 206/432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 42,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Như vậy, kết quả biểu quyết cho thấy cả 02 phương án đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết về quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình nêu tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12 của Dự thảo Luật. Có hai phương án lựa chọn: Phương án 1 - Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18h đến 21h hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em; Phương án 2 - Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19h đến 20h hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Qua biểu quyết, phương án 1 nhận được 72,52% đại biểu Quốc hội tán thành. Như vậy Quốc hội quyết định ghi quy định này vào trong Dự thảo Luật phòng, chống tác hại rượu bia.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, với 3 nội dung xin ý kiến trước khi ghi vào trong Dự thảo Luật đã cho thấy tinh thần dân chủ rất cao trong Quốc hội.

Trước đó, chiều ngày 23/5 vừa qua, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận tại hội trường về các nội dung Dự án Luật này.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có bố cục gồm 7 chương, 36 điều quy định các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, bao gồm: biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Khi thảo luận, nhiều đại biểu cũng cho rằng các quy định xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bia rượu ở các bộ luật liên quan hiện đang còn quá chung chung, chưa đảm bảo tính răn đe.

Dự kiến, toàn bộ dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp (14/6)./.

 

 

 

Theo: Dangcongsan.vn