Chiều ngày 28/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hiện nay, công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân được thực hiện theo các văn bản dưới luật là chưa phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp. Do vậy, cần thiết phải ban hành Luật này để đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp năm 2013.

Xuất phát từ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và triển khai Đề án sản xuất, phát hành hộ chiếu có gắn chíp điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc xây dựng, ban hành Luật này nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trên, để vừa tạo thuận lợi hơn cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu, cấp, quản lý và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ảnh: TL.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền đề nghị cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

Dự thảo Luật gồm 6 chương 40 điều. Đáng chú ý, Dự thảo Luật quy định: Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử.

Dự thảo cũng không quy định “nộp hồ sơ” khi đề nghị cấp hộ chiếu mà chỉ quy định điền vào tờ khai theo mẫu hoặc khai qua mạng internet để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thay vì quy định hiện hành người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu ở trong nước nơi thường trú hoặc tạm trú dài hạn, thì dự thảo Luật quy định người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu ở trong nước nếu có căn cước công dân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục tại Công an địa phương nơi thuận tiện nhất.

Theo dự thảo Luật, công dân có quyền lựa chọn nơi nhận hộ chiếu, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, tránh thủ tục phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Hộ chiếu cấp riêng cho từng người thay vì quy định hiện hành, người chưa đủ 9 tuổi cấp chung với bố, mẹ, thời hạn 05 năm.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết: Có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các quy định về hộ chiếu có gắn chíp điện tử và quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nên đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp để có lộ trình thực hiện cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Do đó, đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chíp điện tử và vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tạm hoãn xuất cảnh vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan

Về tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm (tại khoản 6 Điều 28), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Hiện có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, trường hợp vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm đã được quy định trong luật chuyên ngành và có nhiều lại dịch bệnh không ảnh hưởng đến hoạt động xuất cảnh. Do đó, đề nghị không quy định hạn chế quyền xuất cảnh đối với các trường hợp này trong Luật (gắn với Phương án 2 trong dự thảo Luật).

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đối với các dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm, đặc biệt là một số dịch bệnh mới, lây lan rất nhanh… cần phải tạm hoãn xuất cảnh để phong tỏa vùng dịch, ngăn chặn, dập dịch lây lan ra cộng đồng (gắn với Phương án 1 trong dự thảo Luật).

“Chính phủ đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ hai gắn với Phương án 1 trong dự thảo Luật”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết:  Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với loại ý kiến thứ hai và cho rằng: Việc quy định trường hợp hạn chế xuất cảnh vì lý do dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe của công dân; phong tỏa vùng dịch, ngăn chặn, dập dịch lây lan ra cộng đồng; phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và một số Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thống nhất với Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng./.

 

 

 

 

Theo: Dangcongsan.vn