Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 19/4, tại hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường). Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hòa Bình; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến vào 10 dự thảo Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn chi tiết cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh; thông qua quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ. Xem xét, quyết định việc nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Yên Thủy và Tân Lạc. Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh các Ban của HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.


 
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI và ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng, phó Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI.
 

Thảo luận tại tổ, có 36 lượt ý kiến đại biểu phát biểu tham gia đối với các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8. Hầu hết các đại biểu đồng ý với nội dung, thể thức các dự thảo Nghị quyết đã trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung cụm từ "bất thường” và thống nhất sửa năm thông qua của Nghị quyết thành năm 2019. Đối với các dự thảo Nghị quyết: về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; về việc điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách Trung ương; về phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 30 a thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018, các đại biểu đề nghị làm rõ số vốn tăng đối với các nguồn vốn đầu tư. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh Hòa Bình, các đại biểu đề nghị đối với các hạng mục thuộc nhà làm việc của Ban Quân lực, nhà ở và làm việc của Phòng Kỹ thuật, Cơ quan Điều tra hình sự, không theo hướng xây trả, mà thực hiện hỗ trợ, đền bù. Đối với dự thảo Nghị quyết nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Yên Thủy và Tân Lạc, các đại biểu đề nghị cần quan tâm đến thành phần các dân tộc trong một thôn, xóm sau khi sáp nhập và các văn bản, giấy tờ liên quan đến người dân.

 

Tại hội trường, sau khi lãnh đạo Sở KH&ĐT, lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh giải trình làm rõ các ý kiến đối với các tờ trình dự thảo Nghị quyết liên quan, HĐND tỉnh đã thống nhất và biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, đó là: (1) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; (2) Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2018; (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách Trung ương; (4) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh Hòa Bình; (5) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án Đê ngăn lũ kết hợp giao thông Pheo - Chẹ, huyện Kỳ Sơn; (6) Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (vốn đầu tư phát triển); (7) Nghị quyết nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Yên Thủy và Tân Lạc.

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, gồm: miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách đối với đồng chí Hoàng Đức Chính; miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế đối với đồng chí Phạm Thanh Bình. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, chuyển công tác khác; miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Dũng, nguyên Giám đốc Sở LĐ - TB & XH tỉnh, nghỉ hưu; miễn nhiệm đồng chí Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nghỉ hưu. Bầu bổ sung đồng chí Phạm Thanh Bình, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI vào chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với 83,33% số phiếu nhất trí. Bầu bổ sung đồng chí Đinh Công Sứ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB & XH tỉnh; đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh vào Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu nhất trí lần lượt là: 81,66%; 83,33%; 80%. 

 

 
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại Kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của kỳ họp; thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Kỳ họp.
 
 
 
 
 
Theo: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568173
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3716
4433
25975
4157818
82535
123263
13568173

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 19:55

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction