Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 31/01/2019, tại phòng họp Ban Chấp hành, Cơ quan Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng đông đủ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Huyện ủy.

 

IMG 20190131 104830 
 Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, chương trình hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong năm 2018, các Ban, Văn phòng Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 của Đảng bộ đạt kết quả tốt. Trong năm, Công Đoàn Huyện ủy đã tổ chức tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đơn vị; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII; học chuyên đề năm 2018; luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ ,công chức, nhân viên theo quy định. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức và nhân viên luôn được quan tâm kịp thời.

Năm 2019, Cơ quan Huyện ủy phấn đấu 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó 70% trở lên cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 20% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ được ngành dọc cấp trên xếp loại thi đua từ thứ 1 đến thứ 6, trong đó có 2 cơ quan được ngành dọc cấp trên xếp từ thứ 1 đến thứ 3; 100% gia đình cán bộ, công chức và người lao động đạt Gia đình văn hoá;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cơ quan tham mưu và Văn phòng Huyện ủy đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị các Ban và Văn phòng Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, nhân viên góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đã đề ra./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980600
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1371
5186
16878
2557774
110588
198183
11980600

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 03:32

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction