Diễn biến cuộc bỏ phiếu được hiển thị trên màn hình tại hội trường của Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 26/5 (Ảnh: Euronews)

Kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu Nghị viện châu Âu (EP) được công bố tối muộn ngày 26/5 (giờ địa phương), EPP giành chiến thắng với đa số ghế trong Nghị viện với 178 ghế, S&D được 152 ghế,

Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) được 108 ghế, đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu (Verts/ALE) giành 67 ghế, Bảo thủ và cải cách châu Âu (CRE) có 61 ghế, Châu Âu vì tự do và dân chủ trực tiếp (EFDD) giành 53 ghế, Cánh tả thống nhất châu Âu/Cánh tả xanh Bắc Âu (GUE/NGL) giành 39 ghế, Châu Âu của các quốc gia và người tự do (ENF) giành 55 ghế.  Còn 38 ghế thuộc về các nghị sĩ trung lập.

Tuy vẫn là hai đảng mạnh nhất nhưng với số ghế giành được giảm đáng kể, hai nhóm đảng dẫn đầu là EPP và S&D lần đầu tiên trong hơn 20 năm sẽ không còn chiếm được đa số tại EP. Tổng số ghế tại EP là 751 ghế.

Với hơn một nửa số cử tri đi bỏ phiếu (khoảng 50,5%), đây là lần đầu tiên tỷ lệ cử tri tăng lên kể từ khi thành lập Liên minh châu Âu. Theo thống kê, kể từ năm 1979 cho đến trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu lần này, tỷ lệ cử tri giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 1979 là 62%, tỷ lệ này giảm dần cho tới mức thấp kỷ lục là 42,6% vào năm 2014. Tỷ lệ 50,5% của năm 2019 được coi là mức cao nhất trong vòng 20 năm qua./.

 

 

 

Theo: Dangcongsan.vn